Choose language:

De kracht van 'samen'

April 2015 - Door Lenny Schouten - Allemaal worden we geboren in een netwerk; onze ouders, het gezin waar we in opgroeien, familie, buren, een school, een sportclub. Soms hebben we niet eens door hoe groot ons netwerk eigenlijk is en hoeveel het waard is.

In een land als Burundi, waar enorme problemen met armoede en jarenlange conflicten plaatsvinden, is dat netwerk vaak verstoord. Mensen vertrouwen elkaar niet altijd meer, zijn bang geworden en vinden het moeilijk hun leven weer op te pakken. Soms is het moeilijk om een oplossing te zien, zeker als je er alleen voor staat en niet kan praten over je problemen.

In een lokaaltje zonder ramen zitten zes mannen en acht vrouwen met schitterend gekleurde jurken te wachten op Jacqueline. Jacqueline werkt voor HealthNet als community mobilizer; zij helpt mensen bij elkaar te brengen om zo samen te zoeken naar oplossingen. Zij heeft in haar gebied een netwerk van lokale mensen opgezet die elkaar kunnen ondersteunen. Ze traint de mensen en praat met hen over family planning en zij probeert het onderlinge vertrouwen te herstellen. Vervolgens gaan ze samen op zoek naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschap die straks psychosociale therapie zullen krijgen. 

Een van de mannen steekt enthousiast zijn hand op: “Kunnen we niet nog meer training krijgen? Er zijn zoveel mensen die hier geholpen kunnen worden en dorpelingen willen van ons leren.” Hij is het dorpshoofd en heeft de lessen van Jacqueline al overgebracht aan de mensen van zijn dorp.

De bevolking van Burundi wil verandering, wil een beter leven en wil daar aan werken, maar soms stapelen problemen zich zo op dat ze geen oplossing niet meer zien. Gehoord worden, zien dat andere mensen met dezelfde problemen kampen en samen zoeken naar oplossingen, geeft hoop voor de toekomst.

Ik ben pas drie dagen in Burundi, maar zie zoveel kracht in de mensen, ook zij die in erg moeilijke omstandigheden leven. Ik zie er naar uit om meer te leren!

 


 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen