Choose language:

Seksualiteit en voortplanting

Seksualiteit en voortplanting wordt in veel landen overschaduwd door taboes en gezondheidsrisico’s. Er is dringend behoefte een gezinsplanning en vermindering van seksueel en gender gerelateerd geweld. Door middel van onze interventies willen we de toegang tot, de vraag naar en de kwaliteit van de bestaande diensten voor gezinsplanning verhogen.

Seksueel en gender gerelateerd geweld komt vooral onder de jongeren veel voor. Extreme armoede drijft meisjes naar het hebben van seks. Ongewenste zwangerschap, jong moederschap en onveilige abortus onder meisjes tussen de 15 en 24 jaar oud kunnen ernstige sociale, economische en gezondheidsgevolgen hebben. Ongewenste zwangerschap en jong moederschap zijn vaak voorkomende oorzaak van schooluitval. Onveilige abortus kan leiden tot complicaties en gevangenisstraf. Het gebruik van moderne anticonceptie onder jonge vrouwen is nog steeds laag.

De belangrijkste redenen waarom jongeren geen anticonceptie gebruiken zijn:

  • Beperkte kennis om zwangerschap te voorkomen;
  • Beperkte mogelijkheden om anticonceptie te verkrijgen;
  • Seksuele dwang en ongelijke seksuele machtsverhoudingen;
  • Sociale, culturele en religieuze normen en overtuigingen die het gebruik van een voorbehoedsmiddel afkeuren;
  • Ontoegankelijkheid van diensten speciaal bedoeld voor jongeren.

HealthNet implementeert programma’s waarbinnen de volgende onderwerpen gezamenlijk aangepakt worden: 

  • Gezinsplanning;
  • Publieke diensten voor seksuele gezondheid en voorplanting waar jongeren gebruik van kunnen maken;
  • Een zorgsysteem voor slachtoffers van gender gerelateerd geweld. 

Om de doelstellingen te bereiken wordt de gemeenschap betrokken en uitgenodigd een actieve rol te spelen in de verbetering van hun seksuele gezondheid, vermindering van seksueel geweld en gender gerelateerd geweld. Eén van de belangrijkste uitdagingen is het herstel van de sociale structuur, de sociale wederopbouw, het cultureel kapitaal en het opnieuw uitvinden van sociale structuren. De Resource Mapping en Mobilisatie benadering bouwt voort op de bestaande sociaal culturele context. Getrainde vertegenwoordigers van de gemeenschap werken nauw samen met de gezondheidsautoriteiten en bestuurlijke organen. Mobilisatie van mensen en middelen op alle niveaus zal leiden tot een beter welzijn voor iedereen.

HealthNet biedt ook groeps- en individuele interventies aan. Onze onderzoeken op het gebied van sociaal therapie en onze ervaringen hebben ons ervan overtuigd dat groeps- en individuele interventies een essentieel element zijn van complexe gezondheid gerelateerde interventies. Sociaal therapie draagt bij aan de psychologische heling en sociale ontwikkeling, vooral onder vrouwen, die over weinig of geen beslissingsbevoegdheid beschikken en vaak het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Onze aanpak richt zich daarom op seksuele risico's en gezinsplanning waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de status van vrouwen en de man-vrouw relatie.

 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen