Choose language:

HealthNet community netwerk betrokken bij stabilisatie van crisis in de Makamba provincie in Burundi

16 juli 2015 - Door Didace Manirakiza - In een periode van ongekende pre-electorale crisis in Burundi wordt de bevolking geconfronteerd met stress en geruchten over een dreigende burgeroorlog. Desondanks stelt het community netwerk van HealthNet alles in het werk om de situatie te stabiliseren door de bevolking gerust te stellen. Echter de mensen van de provincie Makamba worden verleid om in deze situatie te kiezen voor een onzekere oplossing door naar het buitenland te vluchten. Een groot aantal burgers uit de provincie is gevlucht naar buurland Tanzania, maar, volgens de regering van Burundi, zijn 15.000 van hen ondertussen al weer teruggekeerd.

Onder de vluchtelingen hebben velen cholera opgelopen en zijn tientallen overleden. Ondanks de hygiënische omstandigheden en slechte sanitaire voorzieningen in de Burundische vluchtelingenkampen in Tanzania, vluchten nog steeds duizenden andere landgenoten, hun bezittingen en goederen achterlatend.

De netwerk mobilisator van HealthNet in Makamba besloot om actie te ondernemen door een beroep te doen op het community netwerk van elk 50 families (G50). Dit netwerk is onderdeel van de G50 aanpak van HealthNet. Het netwerk biedt versterking aan de leden van de gemeenschap door vaardigheden te ontwikkelen en hen verantwoordelijkheid te laten dragen voor de verbetering van het welzijn en de gezondheid van hun gemeenschap. HealthNet heeft de afgelopen maanden meer dan 350 G50 opgericht in de provincies Gitega, Makamba en Muyinga. “De G50 heeft een enorme inspanning geleverd door de bewustwording in de naburige gemeenschappen te vergroten door hen te vertellen over de gevolgen van vluchten naar het buitenland.” aldus Didace Manirakiza netwerk mobilisator van het Pamoja project in de provincie Makamba. De G50 heeft morele steun gegeven waardoor families besloten naar huis terug te keren.

Hoe ben je erin geslaagd om het moraal van de gemeenschap te verbeteren?

Didace Manirakiza legt uit:

"De sociale structuur en de sociale cohesie hadden zich al in onze gemeenschap geworteld voordat deze onveilige periode begon; leden van onze gemeenschap hebben het bewustzijn van de bevolking vergroot door hen over meerdere onderwerpen van vreedzame samenleven te wijzen. Ter versterking van deze prestatie en voor meer efficiëntie, hebben wij onlangs onze strategie veranderd door leden van het netwerk aan te moedigen meer gebruik te maken van de G50. Zoals ik eerder al opmerkte hebben de bewustwordingssessies van de G50 onder leiding van leden van de gemeenschap er toe geleid dat de meeste mensen besloten hun land niet te ontvluchten. We hebben hen voorzien van emotionele steun en hen aangemoedigd na te denken over de stressvolle situatie en trauma's die zij anders hadden moeten doorstaan als zij het land waren ontvlucht. Speciale aandacht ging ook uit naar de geruchten die ontstonden en de sociale structuur in de gemeenschap werd verbeterd en versterkt. Uiteindelijk lieten wij de bevolking inzien dat er sprake was van een vicieuze cirkel als zij, na de verkoop van al hun bezittingen, zouden vluchten en terecht zouden komen in een totaal onzekere situatie. De massale vlucht naar Tanzania is verminderd en het aantal mensen dat nu nog vertrekt is minder dan het aantal mensen dat de afgelopen maanden vertrok. Gezinnen die wilden vluchten zijn teruggekeerd en leiden een rustig leven in hun eigen dorp. De G50 is blij dat zij families hebben kunnen redden, die anders hun eigendommen zouden zijn verloren door aan een avontuur te beginnen waarvan de toekomst onbekend en onzeker zou zijn. In Makamba is triomfeert de sociale cohesie."


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen