Choose language:

Hollen voor HealthNet!

Renners en sponsoren bedankt!

Na maanden van trainen hebben de 15 renners van HealthNet op zondag 20 september, de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam gerend. De renners zijn tot het uiterste gegaan en hebben een geweldige prestatie neergezet.

Dit jaar vroegen we aandacht voor de psychische gezondheid in fragiele staten. Schendingen van mensenrechten, verkrachting, geweld en ontvoering kunnen diepe sporen achterlaten die het dagelijks leven beïnvloeden. Depressies, angststoornissen en gedragsstoornissen zijn niet ongewoon in onze projectlanden. Psychische gezondheid wordt helaas maar zelden als prioriteit beschouwd wanneer het gaat om gezondheid in fragiele staten. HealthNet zet zich ervoor in om deze problematiek zichtbaar te maken, integreert psychosociale en psychische zorg in de basisgezondheidszorg en biedt hulp aan de lokale bevolking.

Zowel op sportief niveau als op het gebied van fondsenwerving zijn er mooie prestaties geleverd. Dankzij de inzet van onze renners is in totaal € 2.500 opgehaald. Dit geld wordt ingezet om ons ideaal van goede psychische gezondheid voor iedereen een stap dichterbij te brengen. We willen al onze renners, maar ook hun sponsors en supporters van harte bedanken voor hun inzet en steun! 

 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen