Choose language:

Sociotherapie pilot studie in Burundi

Sociotherapie is een best practice aanpak die mensen aanmoedigt om te participeren in sociale interacties en te profiteren van de interventiemechanismen van een groep of groepsdynamiek. Het doel binnen de sociotherapie is niet om een individu te helpen met zijn of haar probleem. Het is gericht op een 'groepsconsensus' of 'gemeenschappelijke probleem’ waarin het gebruik van (ongebruikte) individuele en gedeelde middelen wordt gestimuleerd om de zelfvoorzienende capaciteit van groepen mensen te verhogen.

Diverse studies, rapporteren positieve effecten van sociotherapie op (meerdere indicatoren van) psychische gezondheid van de deelnemende personen. Studies schreven sociotherapie een verbetering toe van de algemene gevoelens en het bewustzijn van veiligheid, vertrouwen, zorg en respect. Sociotherapie wordt ook in verband gebracht met lange termijn oplossingen voor de gevolgen van disfunctionele sociale mechanismen en sociale systemen op kwetsbare personen en groepen in de samenleving.

Deelnemers van de sociotherapie sessies worden uitgenodigd om hun problemen en interpersoonlijke en groepsconflicten te delen en te bespreken, terwijl zij deelnemen aan de dagelijkse activiteiten, zoals het bereiden van voedsel, het bouwen van een huis, zingen, discussiëren, spelen en onderwijs. Samen met de leden van de groep (en de rest van de gemeenschap) bespreken, ontdekken en prioriteren wat het meest nodig is en hoe dit kan worden verkregen, is een interventie op zichzelf, waarbij het verbeteren van het gebruik van bestaande middelen en genezende praktijken binnen de gemeenschappen een belangrijke rol spelen.

Sociotherapie in het project voor sexuele en reproductieve gezondheid in Burundi is onderdeel van een interventielogica om de multi-dimensionale en multi-level aspecten van sexuele en reproductieve gezondheid te behandelen. Verschillende benaderingen werden gebruikt om de mechanismen die zijn gekoppeld aan gender gerelateerd geweld aan te pakken. De deelnemers en het personeeel waardeerden in het bijzonder de discussiegroepen en sociotherapie voor de verbetering van het sociale, mentale en fysieke welzijn van de begunstigden. Rapportages en de getuigenissen van de deelnemers suggereren de gunstige effecten van dit soort interventies waarin ook het omgaan met de negatieve gevolgen van gendergerelateerd geweld wordt besproken.

Als onderdeel van het project voor sexuele en reproductieve gezondheid, werd sociotherapie reeds voor diverse groepen gebruikt. Verschillende positieve veranderingen (observaties van medewerkers / reacties en opmerkingen van de deelnemers) zijn waargenomen en gerapporteerd. Het doel van deze pilot studie was het vastleggen van een evidence base voor deze waargenomen positieve veranderingen.

Deelnemers

De deelnemers waren leden van een gemeenschap die op en rond een specifieke gemeenschap wonen en deel namen aan sociotherapie. Per groep kwamen de deelnemers uit dezelfde gemeenschap. In totaal deden 198 respondenten mee aan het onderzoek. De deelnemers kwamen uit 14 gemeenschappen in drie provincies. 

Discussie

Het resultaat van deze pilot toont een statistisch significante verandering van scores op de fysieke gezondheid van de deelnemers. Evenals op twee dimensies van maatschappelijke veranderingen: gemeenschapsgevoel en het gevoel van samenhang in een groep van deelnemers aan de sociotherapie. Voordat we een onderzoek naar het effect van sociotherapie kunnen uitvoeren en evidence base kunnen neerleggen, is het belangrijk om aanvullende informatie over de respondenten en hun gemeenschappelijke kenmerken als een groep te verzamelen (als leden van de sociotherapie groep, maar ook als leden van dezelfde gemeenschap). In de volgende fase van het project sexuele en reproductieve gezondheid implementeren we onderzoeksactiviteiten voor het verkrijgen van deze noodzakelijke informatie. 

Op basis van die informatie is het mogelijk een onderzoeksaanpak te definiëren waarin de kans op alternatieve verklaringen voor de waargenomen veranderingen door deelname aan sociotherapie, kan worden geminimaliseerd.


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen