Choose language:

Vluchtelingenopvang in Burundi

10 november 2015 – door Lenny Schouten – Terwijl de discussies over de vluchtelingenkwestie in Europa hoog oplopen, is het ook hier in Burundi een actueel onderwerp. Zo’n 45.000 Burundese vluchtelingen die het geweld waren ontvlucht naar Tanzania kwamen begin dit jaar terug omdat ze in hun nieuwe land niet langer welkom zijn. Hoe gaan we hier in Burundi om met de nieuwe stroom mensen die in de grensgebieden een nieuwe thuis proberen te zoeken?

De armoedeproblematiek in Burundi is groot, ook op de plekken waar vluchtelingen aankomen. Om ervoor te zorgen dat vluchtelingen de juiste hulp krijgen en goed worden opgenomen in hun nieuwe omgeving zonder dat dit voor nieuwe spanningen zorgt, werkt HealthNet met 'G50’s'.

In de dorpen wordt de gemeenschap samengebracht in groepen van ongeveer 50 families (inclusief families van vluchtelingen), deze groepen noemen we de G50’s. Op deze manier is iedereen onderdeel van een groep en wordt er niemand vergeten. Vervolgens gaan onze community mobilizers, die helpen met het creëren van deze groepen, actief aan de slag om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen deze families goed verloopt en worden er per groep vertegenwoordigers van iedere G50 gekozen. Deze vertegenwoordigers krijgen een basistraining in psychosociale hulp en andere thema’s die in het dorp van belang zijn (bijvoorbeeld problemen met polygamie, alcoholisme etc.). Op die manier leren mensen in de samenleving elkaar te ondersteunen. Mochten er mensen zijn met ernstige problemen, bijvoorbeeld vluchtelingen die getraumatiseerd zijn, dan worden zij door de vertegenwoordigers verwezen naar psychosociale centra opgezet door HealthNet. Hier kunnen mensen gespecialiseerde hulp krijgen mocht dat gewenst is.

De G50's zorgen voor een sterke basis in de samenleving, men hoort de verhalen van de vluchtelingen, leert elkaar kennen en begrijpen. De kracht van de G50's is dat mensen niet meer alleen in het leven staan maar een sociaal vangnet krijgen. Vervolgens worden er taken verdeeld en wordt er gezocht naar mogelijkheden om ook de allerarmsten te ondersteunen. Het zoeken naar oplossingen voor armoedeproblematiek geeft ook ruimte om te kijken naar sociale problemen in een samenleving die vaak ten grondslag liggen aan de onrust in een land dat mensen ontvluchten. Het doel is: Een beter Burundi creëren, of in ieder geval, een betere leefomgeving voor zowel vluchtelingen als dorpsbewoners die er al langer wonen. 

 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen