Choose language:

Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor vluchtelingen

Zuid-Soedan, een land met meer dan 11 miljoen inwoners wordt, sinds in 2013 oorlog uitbrak,  geconfronteerd met een overweldigend aantal problemen en uitdagingen. Zo dreigen o.a. een voedsel tekort (momenteel worden 3.9 miljoen mensen geconfronteerd met zware voedselonzekerheid, volgens een IPC rapport uit 2015 leven tienduizenden mensen zelfs al op de rand van hongersnood), massale ontheemding als gevolg van het conflict (meer dan 640.000 mensen zijn Zuid-Soedan uit angst voor de gevechten ontvlucht, meer dan 1.5 miljoen mensen zijn volgens cijfers van de UNHCR binnen het land zelf ontheemd geraakt), onhygiënische leefomstandigheden, gebrek aan schoon drinkwater, grote gezondheidsproblemen en een gebrek aan middelen om deze te verbeteren, almede een nijpend tekort aan kwalitatief goed onderwijs. Bovenop deze massale problemen zijn velen in het land direct slachtoffer geworden van de gevolgen van de oorlog. Zij hebben hun kostwinning, thuis en naasten verloren, sommigen zijn getuige geweest van de wreedheden van het conflict of zijn slachtoffer geworden van seksueel of gender gerelateerd geweld, alsmede van andere zware overtredingen van de mensenrechten. 

Massale ontheemding
De behoefte aan geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning in Zuid-Soedan zijn groot, terwijl de middelen en mogelijkheden hiertoe zeer beperkt aanwezig zijn. Ondanks dat op lokaal niveau tientallen activiteiten op het gebied van psychosociale ondersteuning -door verschillende non-gouvermentele organisaties - worden geïmplementeerd blijven de verschillen tussen gebieden en regio’s groot. Dit geldt met name voor de gebieden buiten de officiële vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties , waar veel ontheemden hun toevlucht hebben gezocht. Dit betekend dat tienduizenden mensen verspreid door het land leven in afgelegen locaties, met een gebrek aan middelen en steun.

Velen van hen zijn getuige geweest van fysiek geweld en moord, ze hebben gezien hoe hun familie is vermoord, verminkt of gemarteld. Ze hebben moeten rennen voor hun leven en zijn mishandeld door de gewapende partijen. Dit is al zwaar genoeg laat staan dat zij daarnaast moeten proberen een

nieuw leven op te bouwen in een nieuwe omgeving, meestal in slechte omstandigheden met een gebrek aan middelen en met vaak moeizame relaties met de gemeenschappen waarbinnen zij zich proberen te vestigen.

Hoe helpen wij daar?

a)      Door aanwezig te zijn op plekken waar mensen zijn, die het conflict hebben ontvlucht en geconfronteerd worden met geestelijke en psychosociale problemen, maar waar zij weining toegang tot ondersteuning hebben
b)      Door het versterken van gezondheidssystemen en het opbouwen van capaciteit binnen lokale gemeenschappen om in de toekomst zelf op noodsituaties te kunnen reageren
c)       Door het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning in Zuid-Soedan

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • We gebruiken een geïntegreerde aanpak om psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen die lijden onder de gevolgen van conflict door middel van individuele en collectieve interventies met als doel het creeëren van veilige gemeenschappen
  • We ontwikkelen in 4 deelstaten een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor mensen ontheemd door het conflict
  • Deze netwerken bevatten partner organisaties (nationale NGO’s), gezondheidsdepartementen van de deelstaten, nationale ministeries voor gezondheid en gender, kind en sociale ontwikkeling, alsmede het  personeel van HealthNet en 60 lokale vrijwilligers die dagelijks contact onderhouden met de getroffen bevolking
  • HealthNet heeft psychosociale medewerkers, partner organisaties, personeel, lokale vrijwilligers en andere belanghebbende in de gemeenschap getraind in psychologische eerste hulp (PFA) en hen geleerd hoe kwetsbare mensen te identificeren en minimale ondersteuning te bieden met als doel het stabiliseren van mensen die psychologische problemen ervaren, alsmede het mobiliseren van de gemeenschap om lokale ondersteuningsgroepen op te zetten
  • Deze psychosociale medewerkers worden getraind in het identificeren van problemen en het ontwikkelen en uitvoeren van casemanagement, om er voor te zorgen dat mensen met extra behoefte aan ondersteuning worden geïdentificeerd, opgevolgd en worden doorverwezen naar relevante instanties of medische voorzieningen en dat hun vooruitgang regelmatig wordt gevolgd op basis van het case management plan
  • De netwerken hebben de behoeften en beschikbare middelen om getroffen gebieden te ondersteunen in beeld gebracht. Dit is noodzakelijk voor een up-to-date doorverwijzingstraject voor mensen met serieuze problemen, en om te zorgen dat mensen met problemen  op de hoogte zijn van de voor hen beschikbare ondersteuning
  • Op 6 locaties in 4 deelstaten worden psychosociale steunpunten opgezet. Deze centra zullen worden gebruikt om voor kwetsbare kinderen jeugdvriendelijke activiteiten te organiseren, alsmede om bewustzijn voor psychosociale problemen te creeëren. Daarnaast functioneren deze centra als een centraal punt in de gemeenschap voor toegang tot psychosociale ondersteuning 

Zie ook onze andere projecten in Zuid-Soedan 

 


Sinds: Januari 2015

Doel: Individuele en collectieve psychosociale ondersteuning voor ontheemden en andere kwestbare groepen die getroffen zijn door het conflict in Zuid-Soedan

Donor: Ministerie van buitenlandse zaken

Partner: Dit project is onderdeel van het South Sudan Joint Response (SSJR), een consortium bestaande uit Nederlandse NGO’s

Regio’s: Wau en Jur River counties (in Western Bahr el Ghazal State), Bor County (in Jonglei State) en Aweil North County (in Northern Bahr el Ghazal State)

 Trainingssessie psychosociale ondersteuning


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen