Choose language:

Wederzijdse versterking

In juni en juli (2015) heeft Alies Rijper in Lubero, Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als doel het evalueren van de effecten van de door het Dutch Consortium of Rehabilitation (DCR) en lokale partners geïmplementeerde aanpak binnen het Pamoja project.

Alies Rijper: Ik voerde een studie uit voor het Dutch Consortium for Rehabilitation in Lubero, DR Congo. We hielden focusgroepsdiscussies met ouderencomités, dorpslening- en leningsverenigingen, gezondheidscommissies en lokale ontwikkelingscomités om te zien in hoeverre de activiteiten van de DCR -leden en hun lokale partners elkaar versterken. Het veldwerk was geweldig. De omgeving was prachtig en de mensen waren over het algemeen zeer gastvrij en open om te praten over de ontwikkelingen en de resterende uitdagingen in hun gemeenschap. 

Deze externe evaluatie voor DCR is een aanvulling op eerdere uitkomsten van metingen naar de indicatoren van het DCR controle protocol uitgevoerd in 2013 en 2015 (link). De studie is een aanvulling in de zin dat het een extra diepte analyse biedt waarin resultaten gekoppeld worden aan de hoofdelementen van de door DCR geïmplementeerde strategie. Het Pamoja programma is gebaseerd op een strategische aanpak bestaande uit drie benaderingen of pijlers:
1) het koppelen van systematische en gemeenschapsbenaderingen; 
2) het koppelen van economische activiteiten en het leveren van basisdiensten;
3) gemengde samenwerking. 

Aangezien alle vier DCR leden actief zijn in de regio heeft het DCR team in Congo gekozen voor de tweede benadering als pijler voor de analyse studie in Lubero, Wederzijdse versterking is in het kader van deze aanvullende evaluatiestudie gedefinieerd als het fenomeen waarbij resultaten van activiteiten of projecten binnen verschillende resultaatgebieden een versterkend positief effect op elkaar hebben. 

Deze evaluatie onderzoekt factoren die een impact hebben gehad op de waarschijnlijkheid van het optreden van de wederzijdse versterking, in een aantal specifieke gevallen. Een aantal specifieke activiteiten binnen de programma’s waren gericht op de verbetering van levensonderhoud van de begunstigden; de toegang tot onderwijs en / of gezondheidsdiensten, hebben een positief effect op de begunstigden gehad. Deze hadden meestal betrekking op het succes van de Village Savings and Loans Associations Groups (VSLA) en voedselzekerheidsinterventies. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat veel begunstigden aangaven dat investeringen in het onderwijs en de gezondheidszorg toenamen dankzij een verhoogde landbouwproductie, lidmaatschap van een VSLA of beide.

Klik hier om hele studie te lezen (ook beschikbaar in het Frans). Het volledige rapport is op verzoek beschikbaar, neem contact op met sabine.houwen@hntpo.orgHealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen