Choose language:

Onderzoek naar seksueel en gender gerelateerd geweld

In de afgelopen decennia is de Cambodjaanse samenleving in razendsnel tempo drastisch veranderd. Het hoge tempo waarin modernisatie plaatsvindt maakt het voor veel families moeilijk om zich aan te passen aan al deze vernieuwingen, het veranderen van tradities kost immers aanzienlijk meer tijd. Mede dankzij deze snelle veranderingen is het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen hoog gebleven, volgens het UNDP is 25% van de Cambodjaanse vrouwen weleens het slachtoffer geworden van seksueel of fysiek geweld door een partner. Dit hoge percentage heeft ertoe geleidt dat politieke aandacht voor seksueel en gender gerelateerd geweld in het land is toegenomen; in 2014 heeft de Cambodjaanse regering een tweede nationale campagne ter preventie van geweld tegen vrouwen gelanceerd (NAPVAW). Om het effect van dergelijke campagnes op een gemeenschapsniveau te vergroten is meer kennis over de culturele context van geweld echter noodzakelijk.

Ondanks dat de  meeste anti-gewelds programma’s in Cambodja zich richten op de meer dramatische fysieke uitingen van geweld tegen vrouwen, ligt de oorsprong van gender geweld in het land vaak juist bij verbaal geweld. Om effectief geweld te kunnen stoppen of voorkomen is kennis over de manier waaop zowel mannen als vrouwen hun woede verbaal tegen partners uiten dan ook essentieel. Het is daarbij noodzakelijk om aandacht te geven aan de manier waarop taal een rol speelt in gedrag dat uiteindelijk kan leiden tot uitbarstingen van geweld. In plaats van Engelstalige termen afgeleidt van Europese opvattingen over geweld te gebruiken en op te leggen richt dit project zich op de alledaagse taal die ‘gewone’ mensen gebruiken om hun problemen en frustraties te uiten. Het project heeft een reeks met richtlijnen geproduceerd ten aanzien van het reageren op huiselijk geweld, op een manier die respectvol ten opzichte van tradities en opvattingen van de lokale bevolking is, maar die ook effectief is in het daadwerkelijk verminderen van geweld.

Geweld tegen vrouwen stoppen
De onderzoeksresultaten hebben een aantal praktische gevolgen voor de begeleiding, preventie en wetshandhaving ten aanzien van gender geweld.  Voor allemaal zijn kwesties met betrekking tot de perceptie van geweldsoorzaken, uitdrukkingen die gebruikt worden, en ingrepen tegen geweld van belang. Gebaseerd op de resultaten is een scala aan ‘mind maps’ ontwikkeld, deze ‘mind maps’ kunnen als checklist gebruikt worden bij een groot aantal verschillende oorzaken en middelen ten aanzien van huiselijk geweld. De ‘mind maps’ bevatten manieren om mensen te helpen begrijpen waarom ze geweld tegen vrouwen hebben gebruikt of waarom er geweld tegen hen werd gebruikt. Kennis over de oorzaken en gevolgen van geweld kan gebruikt worden in begeleiding en wetshandhaving om potentiële daders te stoppen. In elke ‘mind map’ zijn de gevolgen van gender retoriek voor begeleiding, preventie en wetshandhaving aangegeven. Daarnaast laten de ‘mind maps’ ook de uitdrukkingen zien, die gebruikt worden voor het beschrijven van de subjectieve geestelijke en fysieke ervaringen van daders en slachtoffers van geweld tegen vrouwen.  Op den duur kan kennis van deze termen en uitdrukkingen nuttig zijn voor de vroegtijdige opsporing van en een betere communicatie met slachtoffers en daders van geweld. Tot slot maken de ‘maps’ de pogingen die door slachtoffers en daders ondernomen worden om lokale oplossingen voor geweld tegen vrouwen te vinden zichtbaar, daarbij wordt ook duidelijk hoe zij denken dat deze lokale oplossingen kunnen helpen. Kennis van deze lokale praktijken wordt door het Cambodjaanse personeel van onze lokale partners ervaren als zeer nuttig voor het verminderen van geweld tegen vrouwen. 

Zie ook onze andere projecten in Cambodja


 

HealthNet TPO is een van de partners binnen het ‘Angulimala Walks’ onderzoeksprogramma, dit programma wordt gefinancierd door het Australian Research Council, en heeft tot doel het ontwikkelen van een wetenschappelijke basis ten aanzien van culturele gevoeligheid bij het aanpakken van geweld in Cambodja. Het team van onderzoekers wordt geleidt door Professor Maurice Eisenbruch van de Monash University en Willem van de Put van HealthNet TPO, het team bestaat verder uit collega’s van de psychologie en taalwetenschaps afdelingen van de universiteit van Phnom Penh, Professor David Chandler van de Monash University, Jan Ovesen en Ing-Britt Trankell van de universiteit van Uppsala, Gregory Stanton van de George Mason University, en Alexander Hinton van de Rutgers University.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen