Choose language:

Een 'mindful' benadering voor veldwerk in Zuid-Soedan

04-02-2016

Februari 2016 - door Aleida van der Wal - Tijdens mijn veldbezoek aan Zuid-Soedan, heb ik deelgenomen aan de tweejaarlijkse bijeenkomst van onze belangrijkste medewerkers. Verschillende onderwerpen met betrekking op project implementatie, financiën, personeelszaken, en fondsenwerving worden besproken. Vandaag is ook rapporteren aan bod gekomen. Onze medewerkers in het veld hebben uitgelegd dat het vaak zeer moeilijk is om aan strakke deadlines te voldoen, vanwege verschillende goedverklaarbare oorzaken. Oorzaken waar ook ik vaak niet van op de hoogte ben. Kwantitatieve data over de projecten, zoals aantallen van prenatale bezoeken moeten bij de gezondheidsdiensten zelf opgehaald worden. Deze faciliteiten zijn verspreidt door de provincie en het kost vaak veel tijd om ze te bereiken. Vaak zijn de gegevens vervolgens niet compleet, waardoor onze medewerkers moeten helpen met het invullen, of later terug moeten komen om de data op te halen. Een ander punt is de afhankelijkheid van de door de zorginstellingen aangeleverde data. Veel van het personeel van deze faciliteiten is analfabeet. Bovendien heeft het grootste gedeelte van het oudere personeel hun opleiding in het Arabisch gevolgd, terwijl alle huidige documentatie in het Engels is. Onze medewerkers merken verkeerde data aan en helpen bij het verkrijgen van de correcte gegevens. Een derde factor is het feit dat we samen werken met regionale gezondheidsdepartementen, die onderdeel van de regeringsstructuur uitmaken. Door ons project willen we hun capaciteit opbouwen, ook op het gebied van rapporteren. Daarom willen we hen ook graag actief betrekken bij de rapportage. Zij zijn echter vaak in meetings of vanwege een andere reden (gebrek aan middelen, zoals geen vervoer of internet verbinding) niet beschikbaar.  Ons team weet ze op creatieve wijze toch betrokken te houden. Dit kost tijd en moeite. Ik heb veel respect voor ons team in het veld, die moeten omgaan met verschillende prioriteiten, capaciteiten en eisen. Morgen reizen ze weer terug naar de provincies waar zij werkzaam zijn. Onze Country Director sloot de bijeenkomst vandaag af met het woord ‘mindful’. Mindful moeten we zijn in de communicatie met elkaar en in het werk dat we uitvoeren om de mensen in Zuid-Soedan te ondersteunen. 

 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen