Choose language:

Nieuwsbrief mei 2016

De wereld van internationale samenwerking draait om een hoop buzzwords, jargon dat voor de buitenstaander niet direct te begrijpen is. Gender-based violence, sexual reproductive health and rights, abuse, self-help group, empowerment, vulnerability, resilience, gender, war rape, survivors, inclusion, enzovoorts. Het lijkt soms wel alsof de helft van de bevolking aangemerkt is als doelgroep: de vrouwen. In deze nieuwsbrief delen we een aantal verhalen over het werk dat we doen met vrouwen. Velen van hen zijn verantwoordelijk voor de hele familie omdat de man geen werk kan vinden. Of omdat de man van huis is, aan het vechten. Of omdat hij is gedood. Kinderen huilen, zijn hongerig en hebben zorg en aandacht nodig. Er is een tekort aan bijna alles. En daar bovenop, tradities, cultuur en factoren als trots en schaamte werken vaak in het nadeel van vrouwen. En toch ondervinden wij vaak dat juist vrouwen de ‘agents of change’ zijn.

Zou het zijn omdat de in stand houding van cultuur vaak in handen van de mannen is? Traditionele rollen in leiderschap, religie, politieke besluitvorming zijn vaak exclusief mannelijk. De mannen regeren de wereld. Maar de vrouwen regeren over het huishouden. Misschien dat daarom, in onze ervaring, vrouwen vaak meer open staan voor nieuwe ideeen, voor alternatieve aanpakken en het bespreken van traditionele keurslijven. Dit is niet altijd makkelijk, de strijd tegen meisjesbesnijdenis is daar een voorbeeld van. Maar wanneer het aankomt op sociale verandering, het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbangen en het delen van dagelijkse lasten zijn vrouwen het beginpunt. Op plekken waar de rechtsstaat weinig uitmaakt, waar informatie moeilijk doorsijpeld en met weinig middelen ter beschikking zijn het vaak vrouwen die zorgen voor beweging waar de mannen weeklagen. Wij blijven leren waarom.

Willem van de Put en Hans Grootendorst

International Women’s Day viering in Afghanistan

lead imageOp 8 maart vierde HealthNet TPO Afghanistan International Women’s Day met de gehele staff in het Kabul kantoor. Centraal stond het belang van rechten voor vrouwen, hun bijdrage aan de ontwikkeling van gemeenschappen en hoe het vieren van Internationale Vrouwendag bijdraagt aan het behalen van basisrechten voor vrouwen.

Het promoten van een veilige omgeving voor vrouwen en meisjes in Zuid Soedan

lead imageEr zijn weinig plekken op de wereld gevaarlijker dan Zuid Soedan om als vrouw op te groeien. Een van de centrale kenmerken van programma’s rondom het voorkomen of reageren op Gender Based Violence (GBV) in humanitaire settings zijn de zogenaamde Women-Friendly spaces (WFS).

Vroedvrouwen in Afghanistan

lead imageIn Afghanistan leiden we vrouwen op tot vroedvrouwen. Niet alleen draagt dit bij aan het terugdringen van moeder en kind sterfte in het land, het bieden van een toekomst perspectief zorgt er voor dat de vrouwen zich fysiek en mentaal sterker voelen.

Vrouwen in Zuid Soedan - behind the scenes met Rose Eio

lead imageZuid Soedan, onafhankelijk sinds 2011, wordt vaak 's Werelds Nieuwste Land genoemd. Wat veel mensen niet weten is dat HealthNet hier al werkt sinds 1995, toen het nog onderdeel uitmaakte van Soedan. Het terugdringen van moeder en kindsterfte heeft dan ook altijd een centrale plek gehad in ons werk hier.

Help mee, word donateur
HealthNet is er voor mensen die zorg hard nodig hebben. Soms hebben ze ondersteuning nodig bij het herstel van vertrouwen in hun gemeenschap. Soms moet er daadwerkelijk medische zorg verleend worden. Jij kunt meehelpen. Alle kleine beetjes helpen. Word direct donateur of doe online een gift.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van projecten, mensen, de organisatie en ander nieuws. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en helpt je om ons, de projecten, maar vooral onze onmisbare lokale medewerkers beter te leren kennen. 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen