Choose language:

Het promoten van een veilige omgeving voor vrouwen en meisjes in Zuid Soedan

Sinds het begin van het conflict in Zuid Soedan in december 2013 zijn meer dan 2.2 miljoen mensen op de vlucht. Van dit aantal zijn 1,6 miljoen mensen ontheemd en 600.000 vluchtelingen verspreid over de regio. Meer dan 166.000 mensen hebben plek gevonden in de Protection of Civilians (PoC) sites op VN bases.

Er zijn weinig plekken op de wereld gevaarlijker dan Zuid Soedan om als vrouw op te groeien. Vrouwen en meisjes hebben weinig to geen kans om zich vrij en veilig te bewegen, deels omdat delen van Zuid Soedan nog onveilig zijn, deels omdat publieke ruimtes vanuit cultureel opzicht aan mannen toebehoren. Er zijn weinig mogelijkheden voor vrouwen en meisjes om samen te komen. Hoewel Zuid Soedan een geschiedenis heeft met vrouwen organisaties, welke mogelijkheden creerden om elkaar te ontmoeten en issues die hen raakten te bespreken, veel van deze organisaties zijn verdwenen naar aanleiding van het conflict en de vluchtelingenstromen. Discriminerende sociale normen en waarden, machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen beinvloeden alle aspecten van het sociale, economische en poluitieke leven en gemeenschappen in Zuid Soedan hebben bovendien decennia van conflict en migratie ervaren.
 
Een van de centrale kenmerken van programma’s rondom het voorkomen of reageren op Gender Based Violence (GBV) in humanitaire settings zijn de zogenaamde Women-Friendly spaces (WFS) – soms ook women’s centers of safe spaces genoemd. Een WFS is normaal gesproken een formele of informele locatie waar vrouwen en meisjes zich zowel fysiek als emotioneel veilig en comfortabel kunnen voelen, en waar ze zich vrij kunnen uitdrukken. Afhankelijk van de context, bieden ze de mogelijkheid voor vrouwen en meisjes om samen te komen en informeel te socializen en/of kunnen dienen als een platform voor meer constructieve groepsactiviteiten. In Zuid Soedan zijn nu een aantal van zulke locatie waar vrouwen heen kunnen om zich emotioneel en fysiek veilig te voelen. Tegelijkertijd bieden deze locaties een podium voor ondersteuning, toegang tot specifieke diensten, onderwijs, recreatie en activiteiten die de vrouwen voorzien van een inkomen. Momenteel zijn er nog geen algemeen geaccepteerde standaard of richtlijnen voor zo een programmering. Omdat GBV een erg complex issue is en het belang van een ‘’do no harm’’ beleid in deze, heeft UNICEF HealthNet gevraagd om deze richtlijnen op te stellen voor WFS in Zuid Soedan.
 
De richtlijnen zullen gebaseerd worden op rapporten en andere context-bronnen, alsook een periode van informatie verzamling in Zuid Soedan. Hieronder vallen (groep-) discussies met maganers en staff van de organisaties die momenteel betrokken zijn bij de bescherming en empowerment van vrouwen in Zuid Soedan, specifiek zij die WFS en gelijke programma’s uitvoeren in Juba, Akobo en Malakal. Vanzelfsprekend zullen de richtlijnen ook gebaseered worden op  gesprekken met vrouwen en meisjes in de WFS, alsook vertegenwoordigers van mannelijk en vrouwelijke leiders op die locaties en groepen van mannelijke leden van de gemeenschap.
 
De WFS richtlijnen zoals HealthNet zal ontwikkelen zijn niet voorschrijvend, maar bieden begeleiding, relevant  voor de context in Zuid Soedan. De bedoeling is om samenwerking tussen organisaties te faciliteren door een consensus rond de centrale doelstellingen functies en begeleidende principes voor WFS op te stellen en tegelijkertijd een mooi startpunt te bieden aan organisaties die een WFS voor het eerst willen opzetten in Zuid Soedan.

Vrouwen dragen water in Bor, South Sudan


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen