Choose language:

Vrouwen in Zuid Soedan - behind the scenes met Rose Eio

Zuid Soedan, onafhankelijk sinds 2011, wordt vaak 's Werelds Nieuwste Land genoemd. Wat veel mensen niet weten is dat HealthNet hier al werkt sinds 1995, toen het nog onderdeel uitmaakte van Soedan. Zuid Soedan heeft de slechtste gezondheids indicatoren ter wereld. Vrouwen en meisjes lopen het grootste risico. Een voorbeeld: een meisje van 15 in Zuid Soedan heeft een grotere kans op overlijden tijdens haar zwangerschap of bevalling dan dat zij kans heeft op haar school afmaken. Het terugdringen van moeder en kindsterfte heeft dan ook altijd een centrale plek gehad in ons werk in Zuid Soedan. Omdat 5 mei de Internationale Dag van de Vroedvrouw is/was willen we graag de vrouwen in Zuid Soedan wat extra aandacht geven.

Rose Eio, 46, werkt sinds 6 jaar voor HealthNet. Ze is begonnen als Public Health Officer en werkt nu als onze County Project Coordinator voor Jur River County in Zuid Soedan. Rose is van origine verpleegster en vroedvrouw. En hoewel ze nog steeds baby’s gezond en wel ter wereld kan brengen, draait haar werk tegenwoordig met name om capacity building. Maar dat werk past haar goed, zegt ze. Rose heeft het erg naar haar zin bij HealthNet: ‘Ik moet mij in dienst stellen van andere mensen. Het is een roeping’. Bovendien ziet Rose de voordelen van ons werk ‘on the ground’ en dat we inderdaad een verschil maken. Bijvoorbeeld de training die wij bieden aan traditionele vroedvrouwen, om hen op te leiden tot gekwalificeerde vroedvrouwen,  is van groot belang. Als gevolg van dit werk zijn veilige geboortes in Zuid Soedan significant gestegen. Veilig moederschap en seksuele en reproductieve gezondheid zijn belangrijke pilaren van ons werk.

Werken in het nieuwste land ter wereld is niet zonder moeilijkheden. Bijvoorbeeld: tijdens het regenseizoen zijn delen van het land helemaal niet bereikbaar. Soms weigeren mensen simpelweg naar het gezondheidscentrum te komen vanwege traditionele gebruiken en overtuigingen. Een ander probleem dat Rose aankaart is het feit dat al het werk i afhankelijk is van de donor. Het Zuid Soedanese ministerie heeft niet de capaciteit om het systeem te steunen. De donoren maken het werk daarom mogelijk, maar wanneer een contract met een donor afloopt betekend vaak ook dat de mensen met de nodige vaardigheden vertrekken en de geboden diensten aanzienlijk afnemen. Zulke veranderlijke omstandigheden maken het structurele hulpverlenen moeilijk.


Rose Eio, HealthNet's County Project Coordinator voor Jur River County in Zuid Soedan


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen