Choose language:

ANBI

HealthNet TPO is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekend dat onze donateurs een belastingvoordeel hebben.

Om aan de ANBI voorwaarden en regelgeving te voldoen verstrekken wij de volgende informatie op een overzichtelijke manier.

De Organisatie

HealthNet werkt aan gezondheid in gebieden getroffen door oorlog en rampen. Door armoede, ziekte en conflictsituaties hebben  mensen in deze gebieden hulp nodig bij het (her)opbouwen van de maatschappij en bijbehorend zorgsysteem. Lees hier meer over onze doelstelling. 

Stichting HealthNet International - Transcultural Psychosocial Organization
(HealthNet TPO)
Lizzy Ansinghstraat 163
1072 RG
Amsterdam
+31 60 620 00 05 - info@hntpo.org 

RSIN nummer: 8018.15.927.

Het volledige beleidsplan 2016 kunt u hier lezen.

Bestuur en Management

Het bestuur van HealthNet TPO:

- Mw Carin Beumer, voorzitter

- Mw Kay de Gier-Formanek, vice-voorzitter

- Dhr Piet Roelse, penningmeester

- Dhr Koos Van der Velden, lid

- Dhr Hans-Georg van Liempd, lid

Het management van HealthNet TPO:

- Mr Marc Tijhuis, algemeen directeur

- Mr Hans Grootendorst, director of operations

Voor het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgen wij de Code Wijffels. Het bestuur van HealthNet TPO is onbezoldigd. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van directieleden sluiten aan bij het karakter van de stichting en de benodigde professionaliteit en zijn in overeenstemming met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden, waaronder de VFI-Richtlijn Beloning van directeuren.

 U vind de details hiervan terug in ons jaarverslag. Hierin leest u tevens het meest recente verslag van onze activiteiten en financiële verslaglegging.


Help mee, word donateur
HealthNet is er voor mensen die zorg hard nodig hebben. Soms hebben ze ondersteuning nodig bij het herstel van vertrouwen in hun gemeenschap. Soms moet er daadwerkelijk medische zorg verleend worden. Jij kunt meehelpen. Alle kleine beetjes helpen. Word direct donateur of doe online een gift.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van projecten, mensen, de organisatie en ander nieuws. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en helpt je om ons, de projecten, maar vooral onze onmisbare lokale medewerkers beter te leren kennen. 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen