Choose language:

HealthNet in Colombia

21-11-2016

Vanaf 1 november is HealthNet TPO in een consortium met ICCO en Mensen met een Missie een project in Colombia begonnen. In dit project richten wij ons op gebieden die hevig getroffen zijn door het Colombiaanse conflict. Hierbij maken we gebruik van verschillende soorten interventies, waarbij de hele gemeenschap wordt betrokken. Samen met netwerken van mensen gaan we de slag; wat zijn de problemen in een dorp? Wat kunnen oplossingen zijn waar we samen aan kunnen werken? De nadruk ligt hierbij op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en het verbeteren van de participatie van vrouwen in de vredesprocessen en wederopbouw. 

We trainen mensen in hun samenleving tot “agents of change” die het voorbeeld kunnen geven om andere mensen te inspireren deel te nemen aan positieve veranderingen. Voor mensen die meer hulp nodig hebben omdat ze getraumatiseerd zijn, bieden we psychosociale hulp. De Colombiaanse vrouwen hebben een mooi gezegde “Vrede maak je in je hart, niet alleen aan de onderhandelingstafel.” Zij zullen dus ook de belangrijkste deelnemers zijn van dit project, we helpen hen andere vrouwen te benaderen die in moeilijke situaties zitten, maar ook om mannen tot gedragsverandering te laten komen. Want het doel is dat mannen en vrouwen gelijkwaardig en samen weer aan een vreedzame toekomst gaan werken.

Het project is door het Ministerie van Buitenlandse zaken toegekend en is gebasseerd op het Het Nederlandse Nationaal Actieplan (een samenwerkingsverband tussen ministeries, universiteiten en 50 Nederlandse maatschappelijke organisaties) van de UN resolutie 1325. Hierin staan vrouwen in (post-)conflictgebieden centraal, en worden zij ondersteunt in hun strijd voor vrede en veiligheid. 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen