Choose language:

HealthNet in Afghanistan

Als kennisgedreven organisatie, werkt HealthNet aan duurzame wederopbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog en/of rampen. Ook in Afghanistan werken we op basis van ‘evidence-based’ interventies aan toegankelijke gezondheidszorg. Wederopbouw begint immers met gezondheid.

HealthNet is een van de grootste NGO’s in Afghanistan en is al sinds 1993 actief in het land. We werken nauw samen met andere NGO’s, het Ministry of Public Health en lokale gemeenschappen bij het implementeren van projecten die bijdragen aan de lange termijn ontwikkeling van het nationale beleid. We werken voornamelijk  op het gebied van primaire gezondheidszorg, het bieden van geestelijke gezondheidszorg en het bestrijden van ziektes.

In het verleden is veiligheid een steeds terugkerend onderwerp geweest. Voor HealthNet is steun van de lokale bevolking de sleutel tot succes: lokale gemeenschappen zijn directe partners in het (weder)opbouwen van het zorgsysteem. Afghanistan vormt tevens het grootste projectland voor HealthNet , met meer dan 8 lokale kantoren en diverse opslagplaatsen verspreid over het land.

Zie hieronder voorbeelden van projecten in Afghanistan:

 

 


Achtergrond 
Als gevolg van de terroristische aanslagen op 11 september 2001, hebben de VS, haar bondgenoten en de Noordelijke allianties de Taliban verdreven omdat zij Osama Bin Laden onderbrachten. In december 2004 werd Hamid Karzai de eerste democratisch gekozen president van Afghanistan en de volksvergadering werd geinaugereerd in december het daarop volgende jaar. Karzai werd in november 2009 herkozen voor een tweede termijn. Ondanks de vooruitgang in het opbouwen van een stabiele centrale overheid, blijven de herleefde Taliban en voortdurende provinciale instabiliteit – met name in het Zuiden en Oosten - serieuze uitdagingen voor de Afghaanse overheid. Naast het groeiend aantal burgerdoden, hebben de Afghanen te kampen met diverse problemen zoals tekorten aan water en voedsel, afnemende economische vooruitzichten en onvoldoende toegang tot betaalbare gezondheidszorg. 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen