Choose language:

HealthNet in Burundi

Als Nederlandse kennisgedreven NGO werkt HealthNet TPO aan de duurzame (weder)opbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. Ook in Burundi werken wij met behulp van 'evidence based' interventies aan toegankelijke zorg voor iedereen. Wederopbouw begint immers met gezondheidszorg.

Als gevolg van haar turbulente geschiedenis, is Burundi nog steeds één van de tien armste landen ter wereld: 68% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag en de levensverwachting komt niet hoger dan 49 jaar. Met externe ondersteuning wordt door de bevolking al geruime tijd gewerkt aan de (weder)opbouw van het land. Ook HealthNet TPO is hier sinds 2000 met een eigen veldkantoor actief op het gebied van (gezondheid)zorg voor vluchtelingen, het integreren van geestelijke gezondheidszorg in de basiszorg en het geven van psychosociale steun aan de bevolking.

Lees meer over drie van onze projecten in Burundi:

 Zie meer over onze aanpak in Burundi:

You need adobe Flash to play this video


Achtergrond
Nadat Burundi in 1962 onafhankelijk werd van België, heeft het een roerige periode doorlopen waarin de macht continu werd bevochten. Diverse staatsgrepen hebben steeds botsingen veroorzaakt tussen de landelijke Hutu en de stedelijke Tutsi. Hoewel vaak is geprobeerd de positie van de Hutu en Tutsi gelijkwaardig te maken, brak in 1995 een burgeroorlog uit die ruim 12 jaar heeft geduurd. De vele doden en vluchtelingen hebben de armoede in het land alleen maar verergerd. Bovendien hebben voortdurende conflicten in buurlanden DR Congo en Rwanda geleid tot vele ontheemden en vluchtelingen naar, uit en ín Burundi en haar grenzen.

Om de spanningen aan te pakken, dient volgens de voorwaarden van het ‘Arusha akkoord voor vrede en verzoening’ de vicepresident tijdens de tweede overgangsfase van Burundi (begonnen in 2003), een Tutsi zijn, terwijl de president een Hutu is. Pas in 2005 vonden de eerste democratische verkiezingen plaats, en de politieke situatie is nog steeds niet volledig stabiel. Ondanks belangrijke inspanningen van de UN Peace building Commission blijven gewelddadige incidenten voorkomen.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen