Choose language:

HealthNet in Cambodja

Als Nederlandse kennisgedreven NGO werkt HealthNet TPO aan de duurzame (weder)opbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. Hoewel Cambodja inmiddels een opkomend gebied is, bestaat nog steeds de behoefte aan meer toegankelijke kwalitatieve gezondheidszorg.

HealthNet TPO werkt in Cambodja aan nieuwe methoden om de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten voor patiënten te reduceren. Al in 1995 werd een programma gestart om psychosociale ondersteuning en mentale zorg te bieden aan de 1.5 miljoen ontheemden en vluchtelingen in Cambodja. Sindsdien hebben we diverse projecten uitgevoerd ten behoeve van de Cambodjaanse gezondheidszorg. 

Lees meer over een van onze projecten in Cambodja:

 

 

 


Achtergrond
Cambodja heeft een zeer roerige geschiedenis met onder andere genocide en burgeroorlogen: van het onbillijke Pol Pot regime in de tweede helft van de jaren ’70, tot de weinig vreedzame Vietnamese bezetting in het daarop volgende decennium. Tijdens het Khmer Rouge regime (1975-1979) zijn tussen de 1.5 en 2.5 miljoen mensen ‘verdwenen’ onder het oog van Pol Pot. Om de leiders van dit ‘terreur regime’ te kunnen veroordelen, is het Cambodja-tribunaal opgezet. In 2010 heeft de eerste veroordeling plaatsgevonden.

Hoewel de eerste democratische verkiezingen werden gehouden in 1993, geniet het land pas sinds 1999 enige politieke stabiliteit en is het proces van politieke, economische en sociale wederopbouw begonnen. Ondanks de politieke en economische verbeteringen, behoort ook de gezondheidsstatus van de Cambodjaanse bevolking nog steeds tot één van de armste ter wereld. In Cambodja worden daarom veel hervormingen doorgevoerd in de gezondheidszorg, met als doel de basis te leggen voor een effectief publiek gezondheidssysteem. Er bestaat echter nog steeds een verkeerde verhouding tussen wat de bevolking nodig heeft en de mate waarin de dienstverlening hieraan tegemoet kan komen.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen