Choose language:

HealthNet in DR Congo

In gebieden die verwoest zijn door oorlog of rampen, staat de bevolking voor de immense taak het land weer op te bouwen, terwijl zij lijden onder armoede, ziekte en de emotionele gevolgen van conflicten. Als kennisgedreven hulporganisatie steunen wij DR Congo in het herstellen van de gezondheidszorg, door het concept 'gezondheid' in te zetten als zowel een doel als een middel.  

Sinds 2003 werkt HealthNet aan het verbeteren van de gezondheid van de Congolese bevolking. De meeste programma’s zijn gericht op het versterken van zorgsystemen en zorgfinanciering. Daarnaast vinden, in nauwe samenwerking met gezondheids- en onderwijsdistricten, gemeenschappen en meerdere overheden, diverse psychosociale programma’s plaats. Deze hebben als doel betrokkenheid te vergroten, bewustzijn voor de problematiek te creëren en zelfhulp initiatieven te verbeteren (tot een structurele inbedding van psychosociale zorg in de basiszorg, welzijnswerk en onderwijs, zodat jonge kinderen verbeterde toegang hebben tot educatie in plaats van buitengesloten te worden).

Lees meer over een van onze programma's in Congo:


Achtergrond
Burgeroorlog, corruptie en onderdrukking domineren de geschiedenis van de Democratische Republiek Congo. Bij oorlogen, staatsgrepen en aanvallen van rebellengroepen kwamen vanaf halverwege de jaren negentig al meer dan 5 miljoen mensen om. Honderdduizenden moesten het geweld ontvluchten en leven nog altijd in slechte omstandigheden op drift of in vluchtelingenkampen.

De conflicten in Congo worden gekenmerkt door veel seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen. Met name verkrachting wordt als oorlogswapen ingezet: de band tussen de vrouw en haar man is verwoest en het slachtoffer wordt buiten de gemeenschap geplaatst. Als gevolg van deze continue onzekerheid, schaamte en angst neemt de armoede toe en wordt toegang tot gezondheidszorg steeds moeilijker. Ook regeringstroepen worden van zulke wreedheden beschuldigd.

HealthNet TPO werkt in Oost-Congo. Daar laaien de gevechten regelmatig op, door aanvallen van gewapende groepen, zoals recent door rebellenbeweging M23. Dit geweld draait vooral om de vraag wie zeggenschap heeft over de grote voorraden waardevolle mineralen en metalen in de provincies Noord- en Zuid-Kivu.

De conflicten worden verergerd door het ontbreken van een goed functionerende overheid en door bemoeienis van buurlanden met de situatie in het oosten. De Congolese regering blijkt niet in staat te voorzien in de basisbehoeften van de bevolking.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen