Choose language:

HealthNet in Zuid-Soedan

Na jaren van oorlog en onzekerheid, werd Zuid Soedan op 9 juli 2011 onafhankelijk. Het is echter nog steeds een zeer kwetsbare regio waar dringend behoefte is aan toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. HealthNet werkt in het land sinds 1995 (toen nog Soedan), en dat is niet altijd makkelijk. Er is een gebrek aan bijna alles. Vooral de ontoereikende infrastructuur en het gebrek aan human resources maken het moeilijk om projecten te implementeren in deze regio.

Hoewel de uitdagingen voor deze nieuwe staat dus enorm zijn, en de toekomst nog steeds onzeker is, zijn de Zuid Soedanezen erg gemotiveerd om hun levensomstandigheden te verbeteren en het land weer op te bouwen. HealthNet steunt hen hierbij door samen met hen te werken aan gezondheid in de breedste zin van het woord. Hierbij gaat het zowel om het verbeteren van het zorgsysteem, als het herstellen van onderling vertrouwen.

Lees meer over onze projecten:


Achtergrond
Dat burgeroorlogen, etnische verschillen, religieuze onenigheid en totalitarisme een directe dreiging vormen voor miljoenen Zuid-Soedanese mensen staat buiten kijf. 
Sinds 9 juli 2011 is Zuid-Soedan een onafhankelijk land. De uitdagingen voor de nieuwe staat zijn enorm en de toekomst is nog steeds onzeker. Het land heeft nu echter haar eigen grondwet en overheid, en lijkt goed op weg om haar eigen toekomst te kunnen bepalen. 

De complexe behoeften van Zuid-Soedan vragen om een simultane investering in zowel noodhulp als ontwikkeling. Het verlenen van essentiële diensten en de steun aan de Government of Southern Sudan (GoSS) moet versneld worden, om het fundament te kunnen leggen voor duurzame ontwikkeling – een voorwaarde voor blijvende vrede.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen