Choose language:

HealthNet TPO in Pakistan

In gebieden die verwoest zijn door oorlog of rampen, staat de bevolking voor de immense taak het land weer op te bouwen terwijl zij lijden onder armoede, ziekte en de emotionele gevolgen van conflicten. Als kennisgedreven NGO steunen wij de Pakistaanse bevolking in het herstellen van de gezondheidszorg, door het concept 'gezondheid' in te zetten als zowel een doel als een middel. 

HealthNet TPO heeft inmiddels diverse succesvolle gezondheidsprogramma’s geïmplementeerd, gericht op het ontwikkelen van duurzame zorgsystemen, door lokale gemeenschappen te trainen en aan te moedigen eigen initiatieven te nemen die ziekten bestrijden, psychosociale zorg geven, infrastructuren herstellen en organisationele systemen versterken. Net als bij andere gewapende conflicten is psychologische stress, met name bij kwetsbare groepen zoals kinderen en vrouwen, duidelijk aanwezig. Niet alleen vanwege ontheemding maar ook vanwege het verlies van dierbaren en eigendommen, leiden abnormale leefomstandigheden tot stress en angst. HealthNet TPO richt zich daarom ook op de psychosociale ondersteuning voor ontheemden. In 2009 is een nieuw landenteam opgezet om nieuwe programma’s te ontwikkelen. Sommige programma’s waren al gestart, maar door de recente overstromingen en de noodhulp die deze situatie vereist, worden pas later in 2011 meer nieuwe programma’s verwacht.

Lees meer over onze programma’s in Pakistan

Lees meer over de thema's waar wij aan werken


Pakistan

Oppervlakte: 796.095 km²                              
Aantal inwoners: 176.242.949 (in 2009)
Buurlanden: Iran, Afghanistan, India en China
Hoofdstad: Islamabad
Regeringsvorm: Islamitische Republiek
Religie: Islam
 

Achtergrond
Pakistan werd in 1947 gesticht om Indiase moslims een eigen staat te geven. Door diverse geschillen over de grenslijn en politiek bestuur, bestond echter continu onrust en brak een burgeroorlog uit. Dit leidde tot het scheiden van Oost-Pakistan (nu Bangladesh) en West-Pakistan. Na diverse machtswisselingen tussen het leger, de islamitische partij en dictatoren riep de militaire opperbevelhebber Musharraf zichzelf in 2001 uit tot premier. Met een prowesters beleid hield hij stand tot 2008, waarna president Zardari het overnam.

In 2005 werd Pakistan getroffen door een hevige aardbeving wat diepe sporen heeft achtergelaten in het Noorden van Pakistan. Met meer dan 80.000 doden en miljoenen ontheemden is het land sterk verzwakt. De World Health Organization (WHO) heeft HealthNet TPO gevraagd bij te dragen aan de psychische hulpverlening van de slachtoffers. Naast de toen bestaande programma’s – HealthNet TPO is actief in Pakistan sinds 1992 - gericht op het terugdringen van infectieziekten en malaria zijn toen diverse psychosociale programma’s gestart en werd gewerkt aan het herstel van de basiszorg in de getroffen gebieden.

In 2010 werd Pakistan opnieuw getroffen door natuurgeweld: afgelopen juli heeft hevige moesson regen bijna één-vijfde van Pakistan onder water gezet met een geschat aantal slachtoffers van 20 miljoen, meestal getroffen door vernietiging van eigendom, levensonderhoud en infrastructuur, met een dodental van ruim 2.000. HealthNet TPO draagt binnen diverse projecten bij aan het herstel van gezondheidsvoorzieningen en de ondersteuning van getroffenen. Zo wordt via het online donatieplatform Pifworld.com getracht fondsen te werven om 30 zogenaamde ‘health houses’ te herstellen zodat gezondheidswerkers weer eerste medische zorg kunnen verlenen aan bewoners die terugkeren naar huis. Steun de wederopbouw van 30 ‘health houses in Pakistan op pifworld.com


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen