Choose language:

HealthNet TPO in Nederland

Als kennisgedreven NGO, werkt HealthNet TPO aan de duurzame (weder)opbouw en het herstel van gezondheidszorg in gebieden die verstoord zijn door oorlog of rampen. Hoewel Nederland geen ‘ontwikkelingsland’ of ‘fragiele staat’ is, voert HealthNet TPO op basis van haar expertise tevens een aantal projecten hier uit. In dit geval gaat het niet om het opbouwen of verbeteren van de Nederlandse gezondheidszorg, maar over wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheid onder migranten en vluchtelingen in Nederland. HealthNet TPO is door COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) gevraagd na te denken over hoe asielzoekers met onaangepast gedrag geholpen kunnen worden in de asielzoekerscentra.

Lees meer over onze programma’s in Nederland

Lees meer over de thema's waar wij aan werken

In Nederland is tevens ons hoofdkantoor gevestigd, alwaar 35 medewerkers de ruim 2500 medewerkers in de projectlanden ondersteunen en begeleiden. 

Contact en route


Nederland

HealthNet TPO was, en is nog steeds, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar psychische gezondheid van migranten en vluchtelingen in Nederland, en het ontwikkelen van een methodiek voor bijzondere vluchtelingenopvang.
 

Onderzoek
Onderzoek is nodig om een beter begrip te verkrijgen van de onderliggende mechanismen die de behoeften en (gezondheids)problemen van individuen en gemeenschappen veroorzaken in fragiele staten en lage-inkomenslanden. Onderzoek dient in deze context participatief,  en oplossingsgericht te zijn om de mogelijkheden tot implementeren  en het bewijs voor specifieke interventies te kunnen leveren. Het aantonen van doelmatigheid en/of effectiviteit van een interventieis slechts de eerste stap naar de toepassing en implementatie van een sterk gezondheidsbeleid. Onderzoek wordt tevens ingezet om procedures te ontwikkelen en kennis te vertalen naar (interventie)activiteiten die het beleid ten aanzien van gezondheid kan veranderen. Lees meer...

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen