Onderzoek

Achtergrond
Onderzoek is nodig om een beter begrip te verkrijgen van de onderliggende mechanismen die de behoeften en (gezondheids)problemen van individuen en gemeenschappen veroorzaken in fragiele staten en lage-inkomenslanden. Onderzoek dient in deze context participatief en oplossingsgericht te zijn om de mogelijkheden tot implementeren en het bewijs voor specifieke interventies te kunnen leveren. Het aantonen van doelmatigheid en/of effectiviteit van een interventie is slechts de eerste stap naar de toepassing en implementatie van een sterk gezondheidsbeleid. Onderzoek wordt tevens ingezet om procedures te ontwikkelen en kennis te vertalen naar (interventie)activiteiten die het beleid ten aanzien van gezondheid kunnen veranderen.

‘Evidence based’ interventies
HealthNet TPO definieert de ontwikkeling en implementatie van ‘evidence based’  interventies  voor publieke gezondheid in post-conflictgebieden en complexe noodsituaties als haar ‘core business’. Het implementeren van interventieprogramma’s en het doen van onderzoek is daarom zeer nauw aan elkaar verbonden. Dit proces kan het beste beschreven worden als een ‘cybernetische cirkel’ dat onderzoeksresultaten integreert als feedback op de uitvoering van de interventieprogramma’s. Onderzoek is daardoor een essentieel onderdeel van eigenlijk alle HealthNet TPO activiteiten. De meeste onderzoeksactiviteiten worden als onderdeel van een interventie programma uitgevoerd, soms worden specifieke onderzoeksactiviteiten apart gefinancierd of in samenwerking met academische partners en (partner) organisaties uitgevoerd.

Doelen
Het doel van onderzoek binnen HealthNet TPO is de ontwikkeling van kennis en expertise om een serieuze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van interventies en het verhogen van de effectiviteit van interventies. Een tweede doel is gerelateerd aan het monitoren en evalueren van de veldactiviteiten. Een goed monitoring- en evaluatiesysteem is onderdeel van iedere veldactiviteit. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat verzamelde data het lopende project kunnen dienen, toekomstige projecten kunnen verrijken en bij kunnen dragen aan het beantwoorden van diverse onderzoeksvragen over bijvoorbeeld verbeteringen, kwaliteitscontrole en efficiëntie van de interventietechnieken. Tot slot gebruikt HealthNet TPO onderzoek (en de publicaties erover) om haar ‘state of the art’ expertise met het veld en andere experts en professionals te delen.