Over ons

Wij zijn een internationale NGO, oorspronkelijk opgericht in Nederland. 

Onze missie is om de zelfredzaamheid van gemeenschappen in voornamelijk fragiele staten te verbeteren op het gebied van gezondheid en welzijn. Wij geloven erin dat zelfs de meest kwetsbare mensen de innerlijke kracht hebben voor (weder)opbouw van een betere toekomst.

ONDERZOEK

HealthNet TPO is een kennis gedreven organisatie. Dit betekent dat onze activiteiten op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd en wij hun efficiëntie blijven monitoren. Om de gezondheid van mensen in nood te verbeteren, ontwikkelen wij ook nieuwe methoden, die regelmatig door collega-organisaties worden overgenomen. Lees verder

WAAR?

HealthNet TPO is overwegend actief in regio’s waar het dagelijks leven wordt beïnvloed en bepaald door oorlog, geweld en (natuur)rampen. Deze zogeheten fragiele staten worden gekarakteriseerd door een gebrek aan infrastructuur, middelen en politieke kracht om publieke diensten weer op te bouwen. Dit resulteert in een gebrek aan stabiele huisvesting, onvoldoende voedsel, een slechte gezondheid, isolement, en een gebrek aan inkomen, veiligheid en beveiliging. Vredesakkoorden zijn een van de eerste stappen richting sociaal herstel, maar dergelijke akkoorden zijn onmogelijk zonder onderling vertrouwen. Sinds 1992 hebben we projecten in ongeveer 27 landen geïmplementeerd. Lees verder

Healthnet tpo is geregistreerd bij de Stichting Centraal Bureau fondsenwerving (CBF)
Bekijk hier ons CBF Erkenningspaspoort