Onze aanpak

Wederopbouw begint met gezondheidszorg. In oorlogs- en rampgebieden staan mensen voor de immense taak hun land weer op te bouwen in een verwoeste omgeving, terwijl zij lijden onder armoede, ziekte en de emotionele gevolgen van conflicten. Door gezondheid in te zetten als zowel een middel als een doel, wordt samen met lokale gemeenschappen gewerkt aan het herstel van de mensen en het land.

HealthNet TPO ontwikkelt nieuwe activiteiten om de gezondheid van mensen in nood te versterken. Het doel is om hun algemene gezondheidssituatie  te verbeteren. De gezondheid van een bevolking is echter meer dan de som der delen, terwijl omgekeerd individuen niet kunnen genezen binnen een ‘zieke’ maatschappij. ‘Gezondheid’ bestaat uit meerdere onderdelen en factoren. Onze activiteiten worden daarom vanuit verschillende hoeken uitgevoerd. Deze aanpak kan als volgt beschreven worden:

  • Structureel herstel van zorgsystemen in (post-)conflictgebieden wereldwijd. Wat dit betekent verschilt per land: soms leiden we dokters op, schrijven we overheidsbeleid, verlenen we daadwerkelijk zorg of focussen ons op een specifiek probleem, zoals malaria.
  • We werken samen met de lokale bevolking en stakeholders. Want uiteindelijk zullen zij in hun eigen zorg moeten voorzien.
  • Een wetenschappelijke basis is essentieel om onze activiteiten te ondersteunen en onze ervaring diepgang te geven. Dit resulteert in betere kwaliteit en meer impact.