Richtlijnen


HealthNet TPO is actief in gebieden waar oorlog, geweld en natuurrampen een impact hebben op het dagelijks leven. Om onze operaties met succes uit te voeren, worden we geleid door bepaalde principes en richtlijnen die proberen risico's te minimaliseren en een veilige werkomgeving te garanderen voor onze collega's in het veld of begunstigden die gebruik maken van onze gezondheidsdiensten.

Deze procedures en controles omvatten anticorruptiebeleid, gedragscodes (met name voor hulpverleners), partnerprocedure, inkoophandboek, veiligheids- en beveiligingsbeleid, klachten- en reactieprocedure en klokkenluidersbeleid, onder andere. Verder zetten we ons in voor verantwoord personeelsmanagement en hebben we beleid opgesteld dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers bewaakt. Wij zorgen ervoor dat onze lokale medewerkers worden betaald in overeenstemming met de lokale salarisnormen voor specifieke functies.