Ethiek en beleid

ORGANISATIe CULTUUR BIJ HEALTHNET TPO

HealthNet TPO zet zich in voor het bouwen van een betere wereld waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld, vrij van intimidatie en vooringenomenheid. Daarvoor moeten we onze cultuur waar nodig versterken en beleid en procedures hebben met betrekking tot gender, diversiteit en inclusiviteit, evenals seksueel wangedrag in welke vorm dan ook.

VERBETERING VAN GENDERDIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT
We werken ijverig aan het verbeteren van ons bestaande beleid en procedures ter voorkoming van seksuele uitbuiting en misbruik, waaronder klokkenluiders en klachten, anti-seksuele intimidatie, mensenhandel, preventie van seksuele uitbuiting en kinderbescherming. Allemaal met een zero tolerance benadering van seksueel wangedrag in welke vorm dan ook.
We streven ernaar om ervoor te zorgen dat dit stevige beleid effectief en relevant is, in onze programma's en al onze kantoren en verder gaan dan de minimale normen en donor vereisten.

We hebben een toegewijde, onafhankelijke ethische commissie opgericht om de processen te evalueren en om toezicht te houden op en te rapporteren aan het bestuurd. Er is een externe vertrouwelijke contactpersoon beschikbaar om belangenverstrengeling te voorkomen en een veilige omgeving te bieden aan werknemers.

HEALTHNET TPO's VOORTDURENDE INZET
We weten dat beleid meer moet zijn dan woorden op papier. Het is wat we ermee doen; dat zal bepalen of het effectief is. We werken er moeiteloos aan om het beleid te implementeren en mensen bewust te maken van hun rechten en hoe ze problemen kunnen aanpakken waarmee ze worden geconfronteerd. We zijn continu bezig om onze medewerkers en partners bewust te maken van de waarden waar we voor staan ​​en hoe we van hen verwachten dat ze handelen.

Onze beleidsstukken: