Ons werk

HealthNet TPO is actief in regio’s waar het dagelijks leven wordt beïnvloed en bepaald door oorlog, geweld en/of (natuur)rampen. Deze gebieden worden gekarakteriseerd door een gebrek aan infrastructuur, middelen en politieke kracht om publieke diensten weer op te bouwen. Dit resulteert in een gebrek aan stabiele huisvesting, onvoldoende voedsel, een slechte gezondheid, isolement en een gebrek aan inkomen, veiligheid en beveiliging. Vredesakkoorden zijn een van de eerste stappen richting sociaal herstel, maar een dergelijk akkoord is onmogelijk zonder ‘community trust’.

Op ons hoofdkantoor in Amsterdam werken 8 betaalde medewerkers die gezamenlijk ruim 2300 medewerkers in de projectlanden ondersteunen en begeleiden. Daarnaast beschikken we over een netwerk van adviseurs met diverse expertises, die op projectbasis worden ingezet. Sinds 1992 hebben we programma’s geïmplementeerd in meer dan 27 landen.