Structuur


Bestuur en Management

Het bestuur van HealthNet TPO:

Carin Beumer is op 29 oktober 2015 benoemd tot de Raad van Bestuur. Zij is oprichter en voorzitter van de Zaluvida Holdings Pte Ltd, die uit een aantal vooraanstaande levenswetenschappelijke bedrijven bestaat. Carin startte haar professionele carrière in de financiële sector en regelde financiering voor grote infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden. In 2005 heeft zij samen met haar man Thomas Hafner de Zaluvida Group opgericht. De twee hebben ook de Zaluvida Foundation opgericht. Deze stichting ondersteunt actief HealthNet TPO en activeert Community Care programma's in alle vestigingen van Zaluvida over de hele wereld. Carin's nevenfuncties zijn primaire als voorzitter van bestuur van diverse Zaluvida organisaties (!nQpharm Group Sdn Bhd, Mootral AG, Neem Biotech Ltd etc.).
Koos van der Velden is sinds juli 2013 lid van de Raad van Bestuur. Koos is professor in volksgezondheid aan de afdeling primaire en gemeenschapszorg aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Hoofdonderwerpen van zijn onderzoek zijn infectieziektebestrijding en ontwikkeling van de gezondheidssystemen. Hij volgde zijn medische opleiding aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde in tropische geneeskunde, familiegeneeskunde en gemeenschapsgeneeskunde in Londen. Hij verdedigde zijn proefschrift, genaamd 'General practice at work', aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hans-Georg van Liempd is op 5 oktober 2016 in de Raad van Bestuur aangesteld. Hans-Georg is directeur van de Universiteit van Tilburg, School of Social and Behavioral Sciences. Naast zijn carrière aan de Universiteit van Tilburg is Hans-Georg ook zeer actief op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs en heeft hij belangrijke posities in de European Association for International Education (EAIE). Bovendien is Hans-Georg voorzitter van de raad van de Zanskar-sTongde Stichting, die erop gericht is de jongeren in India kansen te bieden voor onderwijs. Daarnaast heeft Hans-Georg nog een aantal nevenfuncties: senior trainer (op het terrein van strategie en internationalisering) bij de EAIE; lid van de Award- and Talentcommittee van de EAIE; lid van de Adviescommissie van Gast Atelier Leo XIII in Tilburg; lid van de Management Board van Center for Higher Education Internationalisation, Universita Cattolica Sacro Cuore, Milaan, Italie.
Guus Eskens is op 20 juni 2017 toegetreden tot de Raad van Bestuur. Na een carrière in de farmaceutische industrie is Guus sinds het midden van de jaren tachtig betrokken bij ontwikkelingshulp. Hij werkte onder andere in de gezondheidszorg industrie in Afrika en was de directeur van CARE Nederland voor 10 jaar. In deze periode ontwikkelde CARE Nederland zich tot een solide organisatie gericht op het ondersteunen van fragiele staten en het verbeteren van de kansarme positie van vrouwen in deze landen. Vóór zijn ervaring bij CARE Nederland s was Guus ook directeur van Cordaid, de stichting Memisa Medicus en IDA Foundation. Zijn overige nevenfuncties zijn Voorzitter Raad van Toezicht VSO Nederland; Bestuurslid VSO International; Voorzitter Raad van Toezicht I+ Solutions; Bestuurslid Nefkens Stichting Ontwikkelingssamenwerking; Bestuurslid Josephine Nefkens Stichting; Voorzitter stichting “DeDrieStraatjes”.
Hans Moison is op 3 juli 2018 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Penningmeester. Hij is registeraccountant en heeft 35 jaar namens EY en KPMG in binnen- en buitenland gefunctioneerd als openbaar accountant en adviseur. Vanaf oktober 2014 is Hans werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-bestuurder. Van maart 2016 tot en met februari 2017 was hij ad interim lid van de directie van De Surinaamsche Bank in Paramaribo. Hans is tevens penningmeester van twee verenigingen van eigenaars.


Het bestuur bepaalt het beloningsbeleid en de hoogte van de beloningscomponenten. Dit beloningsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Het beloningsbeleid ten aanzien van het maximumsalaris van de algemeen directeur is goedgekeurd volgens de regeling beloning directeuren van goede doelen. Deze afweging resulteerde in een BSD-score van 460 (categorie I), met een maximum jaarsalaris van € 129.559. Het huidige salaris van de algemeen directeur ligt 25% onder het maximum. Meer informatie over ons beloningsbeleid is te vinden in ons jaarlijks (financieel) rapport.

Bestuursleden zijn niet in dienst van de organisatie. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden geen leningen of voorschotten verstrekt en geen garanties afgegeven aan de bestuursleden.

HealthNet TPO heeft geen collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers, maar een interne salarisregeling. Er zijn geen bonussen, eindejaarsbonussen of fooien. Kosten worden op basis van een claim terugbetaald.

Onze statuten zijn te bekijken via deze link

Naast de statuten is er ook een bestuursregelement die de verantwoordelijkheden regelt. Dit regelement lees je via deze link.