Lesotho

Een demografie- en gezondheidsonderzoek uit 2009 heeft aangetoond dat problemen in het zorgsysteem bijdragen aan Lesotho’s verslechterende gezondheidsstatus. Een eerste probleem is het gebrekkige gebruik van zorgvoorzieningen door de slechte kwaliteit van zorg (zowel in beleving als werkelijkheid). De kwaliteit van zorg wordt niet alleen ondermijnd door een gebrek aan apparatuur en een slecht verwijzingssysteem tussen zorgcentra en ziekenhuizen, maar ook door een gebrek aan personeel. Hierdoor ligt Lesotho achter op schema om de Millenniumdoelen 4 (verminderen van kindersterfte) en 5 (verbeteren van de gezondheid van moeders) te behalen.

Volgens een gezondheidsrapport uit 2012:

  • Is het gemiddelde percentage moedersterfte tussen 1990 en 2010 slechts met 0.9% afgenomen, veel minder dan 5,5% die noodzakelijk is om aan Millenniumdoelstelling 5 te kunnen voldoen.
  • Hetzelfde geldt voor het sterftecijfer van kinderen onder de vijf. Volgens schattingen is dit slechts lichtelijk afgenomen van 89 sterftegevallen in 1990 naar 86 per 1000 levendgeborenen in 2011.
  • Lesotho heeft met een percentage van 23% het derde hoogste HIV percentage volwassenen in de wereld.
  • De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is gedaald van 60 jaar in 1992 tot 49 jaar in 2012. 

Ter ondersteuning van het ministerie van gezondheid voor het bereiken van betere moeder- en kindzorg, implementeert HealthNet TPO een ‘Perfomance Based Financing (PBF)’ project.  Dit project is in 2018 gestopt.

Projecten in dit land

Andere landen