Burundi

Als Nederlandse kennisgedreven ngo werkt HealthNet TPO aan de duurzame (weder)opbouw van gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. Ook in Burundi werken wij met behulp van 'evidence based' interventies aan toegankelijke zorg voor iedereen. Wederopbouw begint immers met gezondheidszorg.

Als gevolg van haar turbulente geschiedenis, is Burundi nog steeds één van de tien armste landen ter wereld: 68% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag en de levensverwachting komt niet hoger dan 49 jaar. Met externe ondersteuning wordt door de bevolking al geruime tijd gewerkt aan de (weder)opbouw van het land. Ook wij zijn hier sinds 2000 met een eigen veldkantoor actief op het gebied van (gezondheid)zorg voor ontheemden, het integreren van geestelijke gezondheidszorg in de basiszorg en het geven van psychosociale steun aan de bevolking.