Colombia

Colombia is al meer dan 50 jaar ondergedompeld in een gewapend conflict dat wordt beschouwd als de ergste humanitaire crisis in het westelijk halfrond en het oudste onophoudelijke conflict in de wereld. Gedwongen interne verplaatsing heeft direct invloed op ongeveer 6,9 miljoen mensen. Ondanks de vooruitgang die is geboekt in vredesgesprekken die door de Colombiaanse regering worden geleid, zien jongeren hun rechten vertrapt - ze worden uitgesloten, verplaatst of worden onderdeel van gewapende werving, blokkades en andere vormen van geweld en gewapende conflict die tot de dood kunnen leiden.

In Colombia is discriminatie en uitsluiting van vrouwen uit sociaal, economisch, cultureel en politiek leven wijdverspreid en aangemoedigd door aanvaarde sociale constructies en structurele factoren. Vrouwen lijden dagelijks op schrikwekkende niveaus, evenals geweld tegen hen in publieke en privé-ruimten. Vrouwen en mannen worden geconfronteerd met verschillende soorten geweld, in verschillende regio's door verschillende conflictdynamiek. Er is een duidelijke relatie tussen geslachtsgebonden geweld (gender-based violence, afgekort GBV), mensenhandel en het interne gewapende conflict in Colombia. Als gevolg van deze omstandigheden vinden werving, gedwongen verplaatsing, constante migratie, structurele armoede, kwetsbaarheid van etnische groepen en drugshandel plaats. De diversiteit van de betrokken gewapende deelnemers, gecombineerd met de intensiteit en wreedheid die het karakteriseert, heeft duizenden slachtoffers van mensenrechtenschendingen en schendingen van de internationale humanitaire wetgeving achtergelaten.

In dit verband hebben vrouwen meer kans om slachtoffers van gedwongen verplaatsing en/of seksueel geweld te worden. Ze worden uitgebuit en verzwakt om huishoudelijke taken te verrichten aan illegale groepen en hun land en erfgoed ontdaan. Risicofactoren variëren van het lidmaatschap van vrouwen in maatschappelijke organisaties ter verdediging van de mensenrechten, hun persoonlijke of familiale relaties met leden van legale of illegale gewapende groepen of als slachtoffers van geslachtgebonden geweld als inheemse, zwarte of plattelandsvrouwen in het midden van een gewapend conflict. Hun eigen levens kunnen in gevaar komen vanwege de rol die zij hebben gespeeld in een bepaalde context van een conflictgebied in het land.

Projecten in dit land

Andere landen