Meer dan 1 miljoen dollar voor levensreddende diensten in Afghanistan

Vorige maand verleende het VN-kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (UNOCHA) HealthNet TPO meer dan 1 miljoen dollar voor het leveren van levensreddende diensten in Afghanistan. HealthNet TPO gaat levensreddende primaire gezondheidszorg, psychosociaal, op gender gebaseerd geweld (GVB), voedings- en bescherming zorgdiensten leveren voor door conflict getroffen groepen (voornamelijk ontheemden) en eerder gevestigde bevolking van de hoge prioriteitdistricten van de provincies Kunduz en Uruzgan. De focus zal liggen op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, voornamelijk vrouwen en kinderen in 10 zeer moeilijk te bereiken districten in Kunduz en Uruzgan.

HealthNet TPO is al aanwezig in zowel de provincies Kunduz als Uruzgan en biedt momenteel diensten op het gebied van gezondheid, psychosociale zorg en voeding aan conflict getroffen bevolking, ontheemden en kwetsbare,  speciale groepen zoals nomaden. Voor de uitvoering van dit project werkt HealthNet TPO samen met twee lokale organisaties, de Afghaanse Health & Development Services (AHDS) en de Organisatie voor Gezondheidsbevordering en -beheer (OMHP), die beiden de implementeerders zullen zijn van het basispakket van gezondheidsdiensten (BPHS).

De voorbereidingsfase omvat een snelle beoordeling van doelgebieden, het in kaart brengen van de bevolking, oriëntatie en coördinatie met gemeenschaps- en provinciale autoriteiten en het identificeren van de servicepunten. Het project zal worden geïmplementeerd via negen, zogenaamde, mobiele teams in de doelgebieden. Elk mobiel team bestaat uit professionals, waaronder een arts, een vroedvrouw, twee psychosociale hulpverleners, een voedingsverpleegkundige en een team (één man en één vrouw) voor de gemeenschap gebaseerde interventies, zoals kindvriendelijke ruimtes, gezondheidsvriendelijke ruimtes voor vrouwen, voedingsscreening en doorverwijzing.

Met de uitvoering van dit project wil HealthNet TPO levensreddende gezondheidsdiensten aan kwetsbare groepen bieden, zoals ontheemden met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen, in de moeilijk te bereiken gebieden van Afghanistan. Door het project uit te voeren, willen we de toegang tot gezondheidsdiensten voor deze bevolkingsgroepen verbeteren en hun gezondheid en welzijn op de lange termijn herstellen.