Vrouwenstem voor rechten en gelijke participatie in Colombia


Het project Women as Central Agents of Peacebuilding in Colombia is zijn tweede jaar ingegaan. Een goed moment  om tussentijds te evalueren en verslag te doen over wat er tot nu toe is gedaan. Het project is een Nederlands consortium met Colombiaanse partners, gericht op het beïnvloeden van verandering van overtuigingen, waarden en normen ten gunste van de vrouwenrechten en het bevorderen van gelijkwaardige participatie van vrouwen. LIMPAL, partner van HealthNet TPO in Colombia, is een afdeling van de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). WILPF International, opgericht in 1915, is de oudste vredesorganisatie voor vrouwen ter wereld. WILPF werkt aan vrede door niet-gewelddadige conflictoplossing en de bevordering van vrijheid en sociale, economische en gendergebaseerde rechtvaardigheid voor de hele mensheid.

Gendergerelateerd geweld in Colombia: een nationale dreiging
De Colombiaanse situatie van gendergerelateerd geweld is geworteld in culturele en politieke aspecten. In 2015 had seksegerelateerd geweld 74% van de Colombiaanse meisjes en vrouwen getroffen. Bijna 26% geeft aan op een bepaald moment in hun leven verbaal te worden misbruikt: manipulatie, intimidatie, bedreigingen, vernedering en isolatie. 37% beweert te hebben geleden aan een of andere vorm van fysiek geweld. Uit het onderzoek naar de prevalentie van seksueel geweld tegen vrouwen (2010-2015) bleek dat 875.437 vrouwen de afgelopen zes jaar een rechtstreeks doelwit waren van een of andere vorm van seksueel geweld.

Onze programmatische respons
Vrouwen hadden een essentiële rol gespeeld en zullen blijven spelen bij verzoening met hoge veerkracht. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het programma zich richt op psycho-sociale en emotionele recuperatie voor vrouwelijke overlevenden van geweld. De psychologen en advocaten van LIMPAL hebben faculteitsbegeleiders opgeleid om vrouwen en hun gemeenschappen te empoweren, de participatie van mannen en jongeren te bevorderen en veranderingen door te voeren in hun perceptie van conventionele genderrollen, denkbeelden, overtuigingen en waarden.

Het project biedt zelfhulp groeps- en gemeenschapsondersteuning aan vrouwelijke overlevenden om hun levensprojecten op huishoudelijk en gemeenschapsniveau autonoom opnieuw tot stand te brengen. Activiteiten en gemeenschaps-, provinciale en nationale evenementen zijn gedurende het jaar opgezet om vooroordelen over systemen en praktijken met betrekking tot seksueel geweld en andere vormen van geweld tegen vrouwen te transformeren. Om een ​​gelijke participatie van vrouwen in conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, hulp en wederopbouw te bevorderen, zijn LIMPAL en HealthNet TPO bezig met een onderzoek naar de Mujeres por el Desarme verspreid: + vida - armas (Vrouwen voor ontwapening, meer levens, minder wapens). We namen ook deel aan de campagne ter viering van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. De campagne gebruikte de hashtag #destapetelosojos (open je ogen) en moedigt mensen in de gemeenschappen aan om te helpen bij het identificeren en zo het voorkomen van geweld tegen vrouwen in alle vormen. De volgende fase van het project zal zich richten op het versterken van de betrokkenheid van mannen en jongens door 300 mannen en jongens binnen de gemeenschappen te richten om op te treden als spil voor verandering. Ze zullen ook bewustmakingssessies bijwonen over nieuwe mannelijkheid.