A voice from the field: Jitendra Panda

 

JITENDRA PANDA

HEALTHNET TPO COUNTRY DIRECTOR IN SOUTH SUDAN

 

 


Vertel ons uw verhaal: Wie bent u en wat doet u?
Ik ben Jitendra Panda. Ik ben geboren en opgegroeid in een Indiase staat genaamd Odisha. Mijn familie bestaande uit mijn vrouw Rekha en twee jongens Tejas (14) en Yohan (11) wonen in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala.
Ik heb bijna 30 jaar ervaring in het werken voor nationale en internationale goede doelen organisaties in India, Somalië / Somaliland, Jemen, Namibië en Liberië. Ik ben momenteel gestationeerd in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Mijn werk heeft me kansen geboden om met mensen, gemeenschappen en regeringen in door conflicten getroffen en door oorlog verscheurde landen te werken en levens en gemeenschappen weer op te bouwen en te transformeren.

Terwijl het werken met mensen mij geluk en betekenis in mijn leven geeft, is het een uitdaging voor mij en mijn werk om getuige te zijn van steeds groter wordend menselijk lijden en gebrek aan mogelijkheden voor mensen om hun leven weer op te bouwen. Het dwingt me te zoeken naar betere acties en opties om veerkrachtige communities te creëren. 

Jitendra Panda met zijn team in Juba, samen met personeel uit het Amsterdam's kantoor, in november 2019.

Waarom ben je begonnen voor HealthNet TPO te werken?
Mijn zoektocht naar de beste manier om de mensen te dienen, heeft me meegenomen naar verschillende organisaties en gelijkgestemde groepen die solidair zijn met de mensen die hulp nodig hebben. Mijn interactie met mensen die voor HealthNet TPO werken, deed me geloven in hun krachtige visie "een wereld waarin mensen in fragiele en conflictsituaties actief kunnen bijdragen aan het opnieuw opbouwen van hun eigen leven, gezondheid en welzijn" en de missie om gemeenschappen te faciliteren en te versterken en hen te helpen om controle terug te krijgen en hun gezondheid en welzijn te behouden. Ik sta achter de overtuiging dat zelfs de meest kwetsbare mensen de innerlijke kracht hebben om een ​​betere toekomst voor zichzelf te (her) bouwen.

De innovatieve manieren van HealthNet TPO om samen te werken met gemeenschappen en individuen om hun rechten te helpen realiseren en tegelijkertijd oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke problemen. HealthNet TPO werkt met de kennis en bewijzen die zijn afgeleid van wetenschappelijk onderzoek en gelooft in duurzame ontwikkeling. Het heeft niet alleen mijn eigen kennis uitgedaagd, maar heeft me ook geholpen om het grote en complexe beeld te zien waarin ik opereer en het inspireert me om oplossingen voor moeilijke problemen te zoeken.

Wat is volgens jou het meest waardevolle aspect van je werk?
Het meest waardevolle aspect van mijn werk is om te geloven in het vermogen van mensen en hen te ondersteunen om in alle situaties leiderschapsverantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd verantwoording af te leggen aan de waarden van de organisatie en aan de mensen met wie we samenwerken. Als lid van het team waardeer en moedig ik individuele bijdragen van teamleden aan bij het opbouwen van onze organisatie ook aan hun collectieve wijsheid die helpt bij het bereiken de doelen van onze missie in Zuid-Soedan. 

Wat vind je speciaal aan HealthNet TPO werkwijze en de mensen die ze helpen?
HealthNet TPO biedt een breed scala aan gezondheidsdiensten, waaronder geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in samenwerking met andere niet-gouvernementele organisaties en lokale overheden. Door ons werk zorgen we niet alleen voor de verstrekking van primaire en secundaire gezondheidszorg voor vrouwen, kinderen en andere mensen op afgelegen locaties in het land, maar maken we de overheid ook verantwoordelijk aan hun mensen als het gaat om de gezondheid en het welzijn van mensen.
Door ons werk zorgen we ervoor dat de overheid wordt betrokken bij de planning van gezonheidszorgdiensten, nemen we leiderschap in de selectie van zorgaanbieders, voeren we regelmatig toezicht uit en ook toezicht op kwaliteitszorg en -diensten spelen ze een grote rol in de gezondheidszorgstelsels.

Via onze gezondheidszorgdiensten stimuleren en brengen we maximale interactie tot stand tussen mensen (als rechthebbenden) en de gezondheidswerkers (als dienstverleners) om de gezondheidszorgsystemen te versterken.

We trainen uit de lokale gemeenschap komende psychosociale ondersteuners om seksueel en op gender gebaseerd geweld in lokale gemeenschappen te voorkomen. Vrouwen en jonge meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, waaronder verkrachting, krijgen begeleiding en worden doorverwezen voor medische zorg en juridische ondersteuning via de psychosociale ondersteuners.

Hoe maakt HealthNet TPO het verschil in de communities waarmee u werkt?
Ons programma bereikt honderden gemeenschappen en mensen die op ontoegankelijke locaties wonen. De meeste wegen die de gemeenschappen verbinden, zijn niet aanwezig of worden vaak weggespoeld door stortregens, en het regelmatig vluchten van mensen voor gewapende conflicten en die ontheemd zijn door natuurrampen maken het bereiken een uitdaging; een enorme uitdaging.

Het kan meer dan twee dagen duren voordat ons personeel sommige locaties heeft bereikt om essentiële medicijnen te leveren, toezicht te houden op de activiteiten, de gezondheidswerkers op te leiden of betalingen te doen.
Behalve één of twee keer, toen ons personeel werd ontvoerd door gewapende groepen, zijn we niet gestopt met het bereiken van deze mensen en het verstrekken van de broodnodige gezondheidszorg. Dit is te danken aan ons toegewijde en eerlijke personeel en hun goede inspanningen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd?
We hebben te maken met een tekort aan bekwame medische professionals zoals artsen, een gebrek aan donormiddelen om onze geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning uit te breiden en gebrek aan veiligheid op al onze werklocaties.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Ik geniet van het werken met mijn team van 55 personen, waarvan 51 lokale medewerkers in vier kantoren. Het personeel heeft tal van vaardigheden, met uiteenlopende kennis en vaardigheden die een aanwinst zijn voor het land. Ik geloof dat onze lokale medewerkers en hun bijdrage aan de wederopbouw van hun land en door deel uit te maken van HealthNet TPO krachtig en lovenswaardig is.

Waar kijk je naar uit in 2020?
Ik hoop dat we in het jaar 2020 ons werk op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning zullen uitbreiden om deze diensten in de eerstelijnsgezondheidszorg te integreren en problemen rond seksueel en gendergerelateerd geweld te voorkomen en aan te pakken. We zullen onze belangenbehartiging met de overheid, de Verenigde Naties, donororganisaties, diplomatieke kantoren, lokale gemeenschappen en hun leiders versterken om meer bij te dragen aan betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg in zowel gemeenschappen als in de gezondheidszorg. We zullen doorgaan met onze gemeenschapsdiensten, niet alleen om de mensen te dienen, maar ook om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord.