Bodily Harmonies: The Memory and resistance of women human rights defenders.

 

Wat is het gevolg als je opkomt voor je rechten en de rechten van alle vrouwen om je heen? Onze partner in Colombia, LIMPAL, ontdekten dat vrouwen die opkomen voor de rechten van andere vrouwen en een leidende rol op zich nemen in vrouwelijk activisme, lijden onder geestelijke g en psychosociale zorgen. LIMPAL interviewde vrouwenrechten verdedigers van Meta en Bolivar en onderzocht de uitdagingen die hun positie heeft voor hun gezondheid en geestelijk welzijn. Het gebrek aan steun voor deze vrouwelijke verdedigers heeft verdere gevolgen met betrekking tot  de mogelijkheid om vrouwen met succes te integreren in de vredes- en veiligheidsinspanningen van Colombia.

"Ik ben bang om te zeggen dat ik in het openbaar een mensenrechtenverdediger ben omdat ik niet weet wie er mogelijk tegen is, en hetzelfde gebeurt met de stigmatisering die we zelfs van instellingen voelen" - Vrouwenrechten verdediger, Meta

HealthNet TPO maakt deel uit van een Nederlands consortium met ICCO Cooperation en Mensen met een Missie, die werken aan VN-resolutie 1325: Women, Peace and Security, waarin wordt opgeroepen tot betrokkenheid van vrouwen bij conflictoplossing en vredesopbouw.

"Wij zij mensenrechten verdedigers"

HealthNet TPO werkt rechtstreeks samen met onze partner in Colombia, LIMPAL (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad). LIMPAL is een feministische, pacifistische en antimilitaristische organisatie die al meer dan 21 jaar werkt aan vredesopbouw en de verdediging van vrouwenrechten in Colombia. We steunen LIMPAL en werken met hen samen om overlevenden van seksueel en gender gerelateerd geweld te ondersteunen. Samen versterken we en bouwen we veerkracht op bij vrouwen en meisjes door middel van psychosociale ondersteuning, begeleiding en het opbouwen van sterke netwerken voor gemeenschapsondersteuning, zodat vrouwen zich beter beschermd voelen en in staat worden gesteld om actief te worden door inspanningen binnen hun gemeenschap voor vredesopbouw.

Veel vrouwen nemen een leidende rol op zich in vrouwelijk activisme om op te komen voor de rechten van vrouwen en de behandeling van vrouwen. LIMPAL voerde een onderzoek uit om de weinig onderzochte kwestie van de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van een vrouwelijke verdediger te zijn bloot te leggen door vrouwen uit Meta en Bolivar te interviewen. Mensenrechten advocacy werkvereist eem belastende mentale, emotionele en economische inspanningen van de verdedigers, het beïnvloedt hun relaties, gezins- en sociaal leven. Veel vrouwen laten hun eigen emotionele behoefte achter om zichzelf op collectief niveau en ten dienste van andere vrouwen te stellen. Vrouwen worden vaak gestigmatiseerd door mensen in hun gemeenschap, ervaren veel stress, angst, slapeloosheid en angst over hun fysieke bescherming. Ze zijn ook slachtoffer van seksueel en gender gerelateerd geweld.

"Voor deze vrouwen worden hun leiderschapsrollen een 24/7-baan, zonder rust. Leidinggeven wordt ook een ervaring van angst, pijn, verontwaardiging en woede. We moeten ons niet alleen concentreren op de bedreigingen en fysieke agressie die deze leiders ervaren bij het verdedigen van hun grondgebied, maar ook op de ernstige psychosociale aandoeningen waar ze last van hebben."Zegt Diana Salcedo Lopez, directeur van LIMPAL Colombia.


Een vrouwenrechtenactivist heeft een bord met de tekst 'Ze wilden ons begraven maar ze wisten niet dat we zaden waren' in Bogota, 2019.

Om de extra stress het hoofd te bieden, moeten veel vrouwelijke verdedigers vrij nemen, afstand nemen van hun verdedigingswerk en deelnemen aan psychosociale diensten die worden geleverd door LIMPAL en ondersteund worden door HealthNet TPO. begeleidings-sessies en gemeenschaps ondersteunende groepen zijn van vitaal belang voor het herstelproces van veel van deze vrouwen, zodat ze hun belangrijke werk kunnen voortzetten.

Een vrouw neemt deel aan muurschilderingen, een van de vele psychosociale ondersteuningsactiviteiten voor overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld, in Bolivar 2019.

 

Volgens het rapport van LIMPAL heeft Colombia geen duidelijk beleid dat tegemoet komt aan  de lichamelijke en geestelijke gezondheidsbehoeften noch adequate psychosociale ondersteuning biedt aan vrouwenrechtenverdedigers. Het land heeft geen duidelijk actieplan om te werken aan VN-resolutie 1325: Vrouwen, vrede en veiligheid, en  dit onderzoek benadrukt de noodzaak om dit onderwerp aan te pakken als onderdeel van duurzame en langdurige vredesopbouw.
 

Samantha Moreno, een van de onderzoekers van het project, zei: "We moeten ons opnieuw focussen op de menselijkheid van de verdedigers, in plaats van ze te idealiseren als ‘superheldinnen' die te veel op zich nemen en vergeten voor zichzelf te zorgen. Echte antwoorden  op de psychosociale gevolgen voor vrouwenrechten verdedigers zijn: vrouwenclubs, samenwerken, de noodzaak elkaar te beschermen, te begeleiden en op te letten, en te erkennen dat we ons sterker voelen en sterker zijn als we samenwerken"
 

LIMPAL dringt er op aan dat de staatsinstellingen op lokaal en nationaal niveau dringende maatregelen nemen om tegemoet te komen aan in de behoeften van vrouwenrechten verdedigers en om een structureel antwoord te geven op het onderzoek naar de dreigingen en risico's waarmee zij worden geconfronteerd.

Ze bevelen aan om veilige ruimtes te creëren waar psychosociale problemen adequaat kunnen worden aangepakt en waar vrouwen kunnen reflecterenbij een een diverse groep vrouwelijke leiders en verdedigers, en om hun psychosociale herstel te versterken.

Lees hier het volledige rapport:  https://www.limpalcolombia.org/images/documentos/BODILY_HARMONIES_FINAL.pdf