Covid-19: Een update van HealthNet TPO.

 

In de afgelopen maanden hebben we onze reactie op de Covid-19 pandemie opgevoerd en gemeenschappen ondersteund die getroffen zijn door het coronavirus. Deze pandemie voegt een extra laag van ontberingen toe aan mensen die in kwetsbare staten leven, die al worstelen met armoede, conflicten, trauma, slechte gezondheid en een algemeen gebrek aan middelen. Nu de curve van Covid-19-gevallen hier in Europa begint af te vlakken, neemt het aantal gevallen in onze projectlanden gestaag toe. Onze teams in deze landen nemen maatregelen om zich aan te passen aan de pandemie en zorgen ervoor dat onze programma's veilig kunnen worden voortgezet.
 

In Colombia, op 15 Juni is het aantal positieve gevallen 48.746 met helaas 1.592 sterfgevallen. Samen met onze partner in Colombia, LIMPAL, hebben we alle activiteiten aangepast aan Covid-19-maatregelen om ervoor te zorgen dat alle essentiële diensten door kunnen gaan. Dit betekent dat essentiële psychosociale ondersteuning voor overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld online door gaat via telefonische en videoconsulten en e-mails.  Dit is van essentieel belang omdat Colombia een toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld heeft, aangezien de lock down gezinnen binnen houdt en er is potentieel gevaar voor huiselijk geweld. Daarnaast zijn all vergaderingen, conferenties en essentiële opleidingen voor facilitators en sleutelpersoneel voor psychosociale ondersteuning naar online verplaatst en zijn virtuele tools opgemaakt.
 

In Afghanistan, het aantal positieve Covid-19 gevallen is 25.527 met 478 sterfgevallen op 15 juni. In onze klinieken, district- en provinciale ziekenhuizen heeft HealthNet TPO uitgebreide voorbereidingen getroffen om patiënten en personeel te beschermen. Isolatieafdelingen zijn in het leven geroepen om Covid-19-patiënten te behandelen, waarvoor de regering van Afghanistan extra middelen beschikbaar heeft gesteld. De patiëntenzorg in onze ziekenhuizen is verminderd door de preventiemaatregelen en een verminderd aantal doorverwijzingen.

Helaas, een aantal van onze gezondheidszorg personeel is geinfecteerd met het virus. In het regionale ziekenhuis van Jalalabad raakten meer dan 40 medewerkers besmet en ze werden 14 dagen in quarantaine geplaatst waarna ze met succes herstelden. Dit heeft begrijpelijkerwijs invloed gehad op de motivatie van het personeel. Personeel in de gezondheidszorg heeft nu toegang tot cruciale geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuningsdiensten om hen te helpen omgaan met de extra stress van de pandemie. We spraken met een van de HealthNet TPO verpleegkundigen, Ihsunallah over zijn ervaring in Nanganhar Regional Hospital. (Lees zijn verhaal).

Naast preventieve maatregelen binnen onze klinieken en de ziekenhuizen, hebben we twee trainingsprogramma's onderbroken. De ene is een opleiding voor psychosociale begeleiders en de andere voor leerkrachten over het belang van vaccinaties. Deze zullen worden hervat zodra het veilig genoeg is om dit te doen. 

Onze medewerkers in ons hoofdkantoor in Kabul werken ook in een 50% aanwezigheid schema op kantoor, om het aantal mensen dat aanwezig is te verminderen en er zijn extra preventie maatregelen genomen.

 

In Burundi heeft de regering geen beperkende maatregelen genomen in het land, zoals we in andere landen hebben gezien, maar ze voeren beperkte tests uit en er is een reisverbod voor personen die Burundi binnenkomen. Het aantal gevallen bedraagt 85 met 1 overledene. Burundi heeft de vertegenwoordiger en 3 deskundigen van de WHO het land uitgezet.

Onze projectactiviteiten zijn vertraagd en stopten twee weken in mei als gevolg van de presidentsverkiezingen. Omdat de verkiezingen in 2015 gewelddadig verliepen, hebben we  noodzakelijke voorzorgsmaatregel genomen om veldactiviteiten te stoppen. De verkiezingen zijn echter rustig verlopen en we starten deze activiteiten weer op.

We hebben preventieve maatregelen genomen voor al onze medewerkers in ons kantoor in Burundi en alle reizen naar veldlocaties beperkt. Aangezien de gegevens over het aantal positieve gevallen van Covid-19 voor Burundi moeilijk toegankelijk zijn, is het moeilijk geworden om de werkelijke omvang van het probleem hier in te schatten en wanneer we interne reizen misschien weer kunnen hervatten.

 

Ook in Zuid-Sudan nemen de gevallen gestaag toe. Op 15  juni waren er 1.693 gevallen met helaas 27 overledenen. De overheid voert meer testen uit en traceert contacten en is druk bezig met het verhogen van het aantal beademingsmachines in het land, omdat het er  oorspronkelijk slechts 4 had.

Ons Provision of Essential HealthCare Services Program is aangepast als een reactive  op Covid-19. Door de opleiding van Boma Health Workers en medisch personeel op Covid-19, bewustmaking door middel van het afdrukken en distribueren van richtlijnen, radio-gesprekken en stad omroepers, door ervoor te zorgen dat elke gezondheidsinstelling heeft genoeg Persoonlijke beschermende  materialen heeft en hygiene maatregelen te nemen.

Heeft u specifieke vragen over ons werk of ons antwoord, neem dan gerust contact met ons op info@hntpo.org.