Bestrijding van Covid-19 in Afghanistan

De gevechten in Afghanistan blijven door gaan  en duizenden mensen blijven blootgesteld aan dagelijkse dreigingen van geweld. Wijdverbreide corruptie, extreme armoede en de ergste droogte in decennia hebben het land in de greep van  een crisis . De recente aanval op het kraam kliniek in Kabul waarbij 24 vrouwen,kinderen en baby's om het leven kwamen,  toont de extreme  gevaar waarmee burgers van Afghanistan dagelijks te maken krijgen.

De nieuwe dreiging van Covid-19 daagt nu het toch al zwakke en onderontwikkelde gezondheidssysteem uit tot het uiterste. HealthNet TPO's Nangarhar Regional Hospital in Jalalabad is het grootste ziekenhuis voor de op twee na grootste stad in Afghanistan. Het heeft slechts twee beademingsmachines om het stijgende aantal Covid-19 patiënten te behandelen. Ondanks de extra zware drukop hen, zijn het de gezondheidswerkers die opgestaan zijn om een cruciale en heroïsche rol in de strijd tegen het virus te voeren.

We spraken met Ihsanullah,  een van de honderden Afghaanse gezondheidswerkers die zich heeft ingezet voor de bestrijding van Covid-19. Hij komt  uit de provincie Kunar en werkt momenteel als HealthNet TPO verpleegkundige in hetrj Nangarhar Regional Hospital in Jalalabad. Na zelf besmet te zijn met het virus , bleef Ihsanullah thuis in quarantaine  voor vijftien dagen en keerde terug naar zijnhet werk met meer enthousiasme en toewijding voor zijn patiënten.

Om door te gaan in deze moeilijke tijden , benadrukt Ihsanullah  het belang van het omgaan met de extra stress en emotionele impact van de crisis.

"Wat deze pandemie erger maakt voor iedereen is de extra stress die het met zich mee brengt. Laat de stress je niet deprimeren, zorg ervoor dat er mee leert om te gaan om je  gezond te houden".

Ihsanullah heeftpsychosociale begeleiding van HealthNet TPO in Afghanistan gekregen door middel van videocalls. Hij heeft  nauw contact gehouden met zijn familie en vrienden door te bellen, vrede gevonden door te bidden en zorgen dat hij  15-20 minuten lichamelijke  oefeningen doet elke dag.

De  Covid-19 Pandemie heeft het belang van sterke gezondheidsstelsels benadrukt, met name in landen die worden geconfronteerd met of herstellen van conflicten en geweld. HealthNet TPO geeft ondersteuning in de versterking van (geestlijke) gezondheidszorg versterking en  psychosociale ondersteuning die nu  meer dan ooit nodig is. Ontdek hier hoe we het Nangarhar ziekenhuis en  ziekenhuizen in heel Afghanistan ondersteunen.