Opkomen tegen gendergerelateerd geweld in Colombia

 

Seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes is nog steeds wijdverspreid in Colombia en elk jaar worden vrouwen geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld door hun partners. 37% van de vrouwen ervaart-geweld met een partner ten minste eenmaal in hun leven (VN-vrouwen), en meer dan 50% van de ondervraagde mannen voor een VN-studie gaf misbruik toe van hun vrouwelijke partner. In de huidige situatie zijn er zorgen dat seksueel en gendergerelateerd geweld drastisch zal toenemen, omdat veel vrouwen gedwongen worden om thuis te blijven en niet aan hun gewelddadige partners kunnen ontsnappen.

Aangezien geweldplegers niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, spreken veel Colombiaanse vrouwen zich uit en eisen ze rechten op waarheid, gerechtigheid en genoegdoening, en leveren ze steun aan vrouwen die nog steeds in gewelddadige of misbruik relaties zitten.

Sonia is een van die geweldige vrouwen. Op 31-jarige leeftijd kent ze al haar hele leven geweld. Ze groeide op in in een huishouden met geweld totdat ze 5 jaar werd. Ze is een overlevende van huiselijk geweld van haar twee vorige partners, voordat ze haar huidige man ontmoet. Het geweld dat ze doorstond maakte haar terughoudend, niet in staat om te praten over haar gevoelens of haar ervaringen, die uiteindelijk leiden tot depressie. Een paar jaar geleden, kwam ze terecht bij het programma Women als Central Agents for Peacebuilding, wat haar hielp om haar ervaringen te verwerken.

"Sinds mijn deelname aan het programma ben ik veranderd. Ik begon meer mensen te ontmoeten en [ons partner] LIMPAL hielp me om mijn problemen te begrijpen en een oplossing te vinden. Ze leerden me veerkrachtig te zijn, de mensen te vergeven die me pijn hadden gedaan en het los te laten. Ik liet mezelf zien dat ik vooruit kon komen, ik kon een rustiger leven hebben en doorgaan zonder de emotionele lasten die me alleen maar ziek hadden gemaakt.

"Ik had geen goede relatie met mijn man, we praten niet, maar nu is alles veranderd, praten we meer en  zijn leven met elkaar mee en zijn liefdevol. We zijn nu een team en als we van menig verschillen, dan praten we om tot een akkoord te komen. We willen niet dat er iets tussen ons in komt, dat we bij elkaar blijven voor onze drie kinderen en voor deliefde die we voor elkaar voelen."

Door het programma is Sonia ook onderdeel geworden van het burgertoezicht 'BraveWomen'. Via Brave Women  werkt ze aan het creeren van bewustzijn rondom gendergerelateerd geweld in haar gemeente in het district Meta.

"Ik heb sterke banden opgebouwd met de andere Brave Women, we geven elkaar ondersteuning en raad. Wij strijden voor vrouwenrechten, voor rechtvaardigheid en om andere vrouwen de moed te geven om aan misbruik relaties te ontsnappen".

Opkomen voor vrouwenrechten in Colombia

De strijd van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers is niet eenvoudig. Veel vrouwen zijn nog steeds het doelwit en worden vermoord. Sinds 2016 (tot september 2019) zijn er in de gebieden waar ze wonen 55 vrouwelijke mensenrechtenactivisten vermoord, van wie er 20 vorig jaar alleen al. Dit risico en de veeleisende emotionele en fysieke eisen van hun werk vormen een enorme last voor deze vrouwen en zij lijden aan nadelige gevolgen voor hun geestelijke en psychosociale gezondheid. Volgens het recent rapport Lichamelijke Harmonieën heeft Colombia geen duidelijk beleid dat tegemoet komt aan de fysieke en geestelijke gezondheidszorg behoeften en niet voldoende psychosociale aandacht geeft aan vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Los daarvan laten veel van deze vrouwen hun eigen emotionele behoeften achter en staan op om te vechtend met grote  onzekerheid voor hun rechten en de rechten van alle vrouwen om hen heen.

Lees hier meer over LIMPAL en HealthNet TPO verslag  Lichamelijke Harmonieën. 

"Ik dank LIMPAL voor alles wat ze hebben gedaan om mijn leven te veranderen. Ik zie mezelf nu als een getransformeerde vrouw. In mijn jeugd heb ik slechte ervaringen doorgemaakt die een stempel hebben bedrukt op mijn leven als volwassene  en  me verbitterd maakte. Nu ben ik in staat om door te gaan met die pijn en los te laten. Elke dag sta ik meer te popelen om te vechten voor de vrouwen die mijn hulp nodig hebben. Ik wil mijn dochter leren dat we als vrouw waardevol zijn en dat we onszelf moeten waarderen. Ik heb geleerd om mezelf moed te geven als vrouw en op dezelfde manier het gezelschap van de mensen om me heen te waarderen. Ik heb de moed verworven om andere vrouwen te motiveren om hun agressors aan de kaak te stellen en in de tijd dat ik deel uit heb gemaakt van het burgertoezicht ben ik een sterkere vrouw geworden. Het werk dat ik doe met de Brave Women is een erfenis voor mijn dochters. Ik ben gesterkt en droom ervan om een stichting op te richten die vrouwen, die lijden aan elke vorm van geweld te helpen. Ik droom van een gemeenschap die vrij is van gendergerelateerd geweld, een meer inclusieve en rechtvaardige gemeenschap, een gemeenschap met waarden en principes."

Wat we doen in Colombia

HealthNet TPO blijft vrouwen zoals Sonia in Colombia ondersteunen.  We  bereiken en ondersteunen overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld via onze partner LIMPAL. Samen versterken en bouwen we veerkracht op bij vrouwen en meisjes door psychosociale ondersteuning, begeleiding en het opbouwen van sterke gemeenschapsondersteuningsnetwerken, zodat vrouwen zich beter beschermd voelen en in staat zijn om actief te worden in de inspanningen van hun gemeenschap voor vredesopbouw.