De impact van Covid-19 op MHPSS

 

De World Mental Health Day van dit jaar, op 10 oktober, kwam op een moment dat ons dagelijks leven aanzienlijk is veranderd als gevolg van de Covid-19 pandemie. De afgelopen maanden hebben enorme uitdagingen gebracht voor iedereen, wereldwijd. Banen en levensonderhoud staan onder druk, veel mensen hebben ervaren een groter isolement, door het missen van dierbaren en het ontbreken van speciale gelegenheden.

Sinds het begin van de uitbraak, eind 2019, is het totale aantal gemelde gevallen wereldwijd gestegen tot naar schatting 36,3 miljoen, waarvan meer dan 1 miljoen mensen  zijn overleden. De voortdurende dreiging van een infectie in combinatie met dagelijkse onzekerheden over de toekomst, hebben allemaal een enorme tol geëist op jouw geestelijkegezondheid.

Voor het grote aantal mensen dat in lage- en midden inkomenslanden (LMC's) woont, voegt Covid-19 een extra laag van ontberingen toe, omdat veel mensen  die al geconfronteerd worden met voortdurende uitdagingen van armoede, conflicten entrauma's, nu extra lasten hebben die bijdragen aan de geestelijke gezondheid en psychosociale stoornissen.

Veel mensen moeten leven van dag tot dag, waar het een keuze is tussen het lopen van het risico besmet te raken of werken om hun familie te voeden. Een gebrek aan toegang tot adequate gezondheidszorg verergert de angst om besmet te raken, met beperkte of geen plaats om je te isoleren, om je gezin te beschermen of een behandeling te krijgen. Veel kinderen zijn niet in staat geweest om hun opleiding voort te zetten, wat een een hele generatie raakt en daarmee hun toekomst bedreigt. Voor vluchtelingen en ontheemden  worden psychosociale problemen verergerd als gevolg van angsten en de angst voor vernietiging van hun inkomen en het niet hebben van kansen in de toekomst. Voor veel vrouwen en kinderen, beperkingen als gevolg van  Covid-19 betekend opgesloten te zijn, aan huis gebonden zijn, misbruik binnen het gezienen geen kans hieraan te ontsnappen. Doe hoeveelheid huiselijkgeweld en -misbruik is  de afgelopen maanden aanzienlijk  toegenomen.

Het verhaal is groter dan Covid-19 en geestelijke gezondheid als Covid-19 zelf geassocieerd is met korte termijn en chronische  neurologische en mentale complicaties, met inbegrip van delirium, agitatie, beroerte, slapeloosheid, verlies van smaak en geur, angst en depressie. Dat betekent dat voor de 35,3 miljoen mensen besmet, het potentieel risico voor toekomstige geestelijke gezondheid en neurologische aandoeningen als gevolg van Covid-19 enorm is.

Bovendien werden de bestaande diensten om mensen te helpen die getroffen zijn door geestelijke, neurologische en stof  abuse (MNS) problemen door Covid-19 in 97% landen die door de WHO werden onderzocht ernstig verstoord. Het treft iederen die die al lijden aan  MNS-aandoeningen. Volgens het WHO-rapport waren 2020 de gemeenschaps- en  ambulante diensten en ook de  preventie en bevordering van geestelijke gezondheidszorg het meest verstoord, waarbij diensten die gericht waren op kwetsbare mensen, waaronder oudere volwassenen en kinderen, als een van de meest ernstige verstoorde diensten.

De noodzaak om te investeren in MHPSS

Het thema van dit jaar voor World Mental Health Day riep op tot meer investeringen in geestelijke gezondheid, na jaren van chronische onderfinanciering. Landen besteden gemiddeld slechts ongeveer 2% van hun gezondheidsbudget aan geestelijke gezondheid (WHO). Dit cijfer is niet zeggend wanneer in landen die getroffen zijn door conflicten, meer dan 1 op de 5 mensen een of andere vorm van psychische stoornis hebben.

Gezien de effecten van Covid-19 is het duidelijk dat de vraag naar MHPSS-diensten de komende maanden en jaren sterk zal toenemen. De gesprekken over MHPSS in LMC’s zijn toegenomen en voor de eerste keer heeft de secretaris-generaal van de VN in mei aanbevolen voor alle landen om MHPSS te gebruiken als een integraal onderdeel van de internationale reactie op Covid-19. 89% van de landen  integreert  MHPSS-diensten   als onderdeel van hun nationale COVID-19-responsplannen (WHO). Slechts  17% van deze landen zorgde echter voor extra financiering voor MHPSS-activiteiten. Het toont aan  dat, terwijl het gesprek rond MHPSS toeneemt, de actie en investeringen  nog moeten  volgen.

Meer investeringen betekent meer toegang en een  stap dichter bij de geestelijke gezondheid voor iedereen. Hoewel de geestelijke gezondheid zelf niet discrimineert, doen de beschikbare diensten en de systemen waarbinnen zij opereren dat wel en ontzegt het de toegang tot hulp.

Hoe we reageerden op MHPSS tijdens  Covid-19

Grotere investeringen in MHPSS zullen onze bestaande programma's helpen die MHPSS-diensten aanbieden aan conflict getrofgen landen, waardoor gemeenschappen hun leven weer op kunnen bouwen. De combinatie van verslechtering van het gezondheidsstelsel, de gemeenschapsstructuren en de sociale banden in de gemeenschap vormen een extra belasting voor de kwetsbare gezondheid en het geestelijk welzijn van de bevolking. De wederopbouw van deze gemeenschappen en het bieden van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning zijn essentieel om mensen te ondersteunen bij het omgaan met hun leven, het overwinnen van hun trauma en het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Als iemand mentaal gezond is, kunnen ze beter overweg met de uitdagingen van het leven.

Tijdens de huidige pandemie hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze programma's niet stoppen. In Colombia zijn onze psychosociale adviseurs online gegaan om virtuele-ondersteuning te bieden aan overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld. In Afghanistan hebben we extra online MHPSS-ondersteuning aangeboden voor personeel dat covid-196 bestrijdt en werkt in de HealthNet TPO provinciale- en districtsziekenhuizen. De onderwijsdiensten, waaronder de opleiding van psychosociale hulpverleners, zijn nu hervat met afdoende afstandhouden.  In Zuid-Soedan blijven we gezondheidswerkers en psychosociale focus personen ondersteunen bij het omgaan met hun geestelijke belasting als zorgverleners voor ondersteuning in deze tijden van crisis.

Wij geloven dat er geen gezondheid is zonder geestelijke gezondheid, en we om de geestelijke gezondheid te garanderen, we niemand buiten sluiten. Met uw steun kunnen we onze essentiële werkzaamheden voortzetten om gemeenschappen te versterken voor een gezondere toekomst. Doneer alsjeblieft vandaag nog.