20 Years of Women, Peace and Security

 

Oktober is een belangrijke maand geweest voor de agenda van vrouwen, vrede en veiligheid. Aangezien het de 20ste verjaardag markeert van de goedkeuring van UNSCR 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. 20 jaar later leven we nog steeds in een wereld waarin vrouwen veel meer dan andere worden getroffen door oorlog, conflicten en niet worden erkend of gewaardeerd om hun vitale rol in duurzame vrede.

Het is een belangrijk moment om de rol van meisjes en vrouwen in vredesopbouw in Colombia en Zuid-Soedan opnieuw te benadrukken. Geestelijke gezondheid en psychosociale welzijn zijn de bouwstenen voor de empowerment van vrouwen en voor deelname aan conflictpreventie, oplossing en de herstel van daar van.

Ade, een bekroonde dichter, auteur en activist uit Zuid-Sudan, benadrukt prachtig de impact van conflicten op vrouwen. Daarnaast belicht hij ook de behoefte en noodzaak die er is voor vrouwen om deel uit te maken van hun samenleving, om hun stem te delen, om 'aan tafel te zitten' van discussies en darbij betrokken worden en initiatieven voor duurzame vrede te stimuleren.

Vrouwelijke leiders, advocaten en activisten zijn fundamentele onderwerpen in vredesopbouw, met name in Colombia. Respect voor hun leven, integriteit en veiligheid zijn essentieel voor de wederopbouw van het sociale structuur van de samenleving. Helaas blijven ze in Colombia een doelwit. In een rapport van LIMPAL stond beschreven dat vrouwelijke mensenrechtenverdedigers negatieve gevolgen ondervonden van de geestelijke gezondheid na het aannemen van dergelijke leidinggevende rollen in vrouwelijkactivisme.

 

Sonia, een mensenrechtenverdediger, overwon psychosociale problemen en betrekt haar gemeenschap actief bij de promotie van de WPS-agenda. Lees haar verhaal! Sinds 2016 ondersteunt HealthNet TPO vrouwen zoals Sonia in Colombia. We bereiken en ondersteunen slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld via onze partner LIMPAL. Samen met onze partner LIMPAL werken we met vrouwen en meisjes om hun veerkrachtiger te maken. Door psychosociale ondersteuning, begeleiding en het verstereken van gemeenschapsrelaties, zodat vrouwen zich beter beschermd voelen en in staat zijn om actief te worden in hun gemeenschap voor vredesopbouw.