HealthNet TPO steunt het Charter voor de Inclusie van Personen met een Handicap bij Humanitaire Actie

HealthNet TPO heeft zich onlangs aangesloten bij meer dan 70 belanghebbenden uit verschillende staten, VN-agentschappen, de internationale gemeenschap van het maatschappelijk middenveld en wereldwijde, regionale en nationale organisaties van personen met een handicap die het Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action hebben gesteund. Het Charter is ontwikkeld vooraf Wereld Humanitaire Top in Istanbul in mei 2016.

Door dit Charter te onderschrijven, verbinden wij ons als organisatie toe om humanitaire acties te ondernemen die personen met een handicap insluiten; door barrières op te heffen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd om toegang tot noodhulp, bescherming en herstel te krijgen én om hun deelname aan de ontwikkeling, planning en uitvoering van humanitaire programma's te waarborgen.

Ons engagement en betrokkenheid van collega stakeholders is gebaseerd op 5 pijlers:

  • Non-discriminatie
  • Participatie
  • Inclusief beleid
  • Inclusieve respons en diensten
  • Samenwerking en coördinatie


HealthNet TPO zal zich richten op één of meerdere pijlers in de gedeelde toekomst om ons programma's meer toegankelijk te maken; van beleid naar praktijk, om beleid te beïnvloeden of om gedesaggregeerde gegevens te verzamelen over uitsluiting, gebrek aan toegang, hiaten en behoeftes in onze interventiegebieden.

Bovendien bevat het Charter ook een toezegging om richtlijnen te ontwikkelen voor de opname van personen met een handicap bij humanitaire acties. Het Inter Agency Standing Committee (IASC) heeft een Task Team opgericht voor een periode van twee jaar (januari 2017 - december 2018) om IASC-richtlijnen te ontwikkelen voor de Inclusie van Personen met een Handicap bij Humanitaire Actie.

HealthNet TPO is een actief lid van het Task Team en zal de ontwikkeling van de richtlijnen ondersteunen door haar kennis en expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning te delen.

Word zelf een inclusieve organisatie en sluit je aan bij HealthNet TPO en meer dan 70 andere belanghebbenden wereldwijd! Steun het Charter hier.

Meer informatie over de ontwikkeling van de IASC-richtlijnen is te vinden via deze link.