Malaria Programma

In Afghanistan wonen meer dan 23,1 miljoen mensen (78% van de bevolking) in risicovolle malariagebieden. In het afgelopen decennium is er al veel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van malaria; het totaal aantal bevestigde malariagevallen is afgenomen van 16.8 op de 1.000 inwoners tot 1.6 op de 1.000 inwoners. Het World Malaria rapport 2014 schat het aantal jaarlijks bevestigde malariagevallen in 2013 op 39.263, meldde 24 doden, met 95% P.vivax gevallen en 5% P.falciparum gevallen. Ondanks de vermindering van malaria in Afghanistan in de afgelopen tien jaar, is verdere verbetering van de malariabestrijding belangrijk en het behoudt van de tot dusver gerealiseerde verbetering essentieel. 

Succesvolle verspreiding van klamboes 
De laatste twee decennia voerde HealthNet TPO pilots uit, onderzocht, introduceerde en distribueerde klamboes in verschillende regio’s. HealthNet TPO is de belangrijkste organisatie op het gebied van malariaonderzoek en de bijbehorende technische ondersteuning aan zowel de overheid als aan andere uitvoerende instanties, waaronder bedrijven in de particuliere sector van Afghanistan.

HealthNet TPO startte met het invoeren van klamboes in Afghanistan. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 10 miljoen netten verspreid. De verspreiding vond plaats in een groot geografisch gebied; 126 districten in 29 regio’s van de 34 provincies in Afghanistan. Meer dan 20 miljoen mensen maken nu gebruik van een klamboe.

In elk district worden lokale mensen betrokken bij de distributie van de klamboes, zoals  mensen die konden helpen bij registratie en het verdelen van vouchers. Medewerkers van lokale NGO’s en dorpsbewoners gaan huizen langs en verdelen vouchers op basis van het aantal bewoners van een huis. Deze vouchers kunnen zij vervolgens inleveren op de dag dat de netten worden uitgedeeld, daarbij krijgen ze per voucher een klamboe. Tijdens de verdeling van de klamboes werden vouchers verzameld in aanwezigheid van de oudsten van de gemeenschap. Controlebezoeken werden door de centrale en provinciale overheden en centrale en provinciale medewerkers van HealthNet TPO uitgevoerd. Supervisie d.m.v. deze bezoeken is van belang aangezien het systeem door lokale NGO’s en dorpsbewoners wordt uitgevoerd. De gezondheidsautoriteiten worden hier ook bij betrokken voor meer openheid van onze activiteiten en zodat zij actief betrokken worden bij het uitvoeren van het programma. Daarnaast werden in het Dari en Pashto TV- en radiospots uitgezonden om mensen te attenderen op de distributie van klamboes en hoe deze te gebruiken om malaria te voorkomen. 

HealthNet TPO heeft een lange historie in het uitvoeren van operationeel onderzoek in haar gezondheidsprogramma's en de onderzoeksresultaten helpen enorm om de programma's te verbeteren. Onderzoek naar antimalariamiddelen, klamboes, gezondheidsfaciliteiten, entomologie en vectorbestrijding hebben bijgedragen om malaria te verminderen. Deze studies hebben geleid tot belangrijke studierapporten en pubilicaties in tijdschriften, zoals The Lancet, The British Medical Journal, Social Science and Medicine en JAMA.

Hoe helpen wij?

a) Distributie van klamboes, aangevuld met training en bewustwording over het belang van een klamboe.

b) Training gezondheidswerkers in detectie en eerste lijnshulp aan met malaria geinfecteerde mensen

c) Onderzoek naar duurzaamheid van klamboes en resistentie van insecticiden

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • In het afgelopen jaar hebben we onze werkterrein uitgebreid van 30 naar 34 provincies
  • In het afgelopen jaar zijn bijna 4 miljoen klamboes verspreid
  • 5.000 gezondheidswerkers zijn getraind. De training van gezondheidswerkers is uitgebreid van 11 naar 16 provincies
  • Naar aanleiding van de aardverschuiving in Badakshan zijn 1.000 extra klamboes verspreid in het vluchtelingenkamp, ten bate van zo’n 2.500 mensen