Knikkebolziekte

De knikkebolziekte (Nodding Syndrome) is een onverklaarbare neurologische ziekte die in drie Afrikaanse landen (Oeganda, Zuid-Soedan en Tanzania) voorkomt en vooral kinderen tussen de 5 en 15 jaar treft.

Het karakteristieke klinische kenmerk van de knikkebolziekte is een aanval waarbij het hoofd herhaaldelijk en gedurende enkele minuten naar voren schudt waarbij het kind schijnbaar niet reageert. Na enkele jaren worden deze aanvallen vaak gevolgd door epileptische aanvallen, groeivertraging en cognitieve achteruitgang. Over het algemeen waren de kinderen gezond voordat de eerste knikkebol-aanvallen begonnen. Vroegtijdig overlijden is normaal, al is het niet duidelijk of de sterfgevallen worden veroorzaakt door de knikkebolziekte zelf of door andere door hun ziekte veroorzaakte redenen (bijvoorbeeld verdrinking, verslikking of brandwonden). De ziekte presenteert zich op een stereotypische wijze, heeft een intrigerende epidemiologie en een onbekende oorzaak. Volgens recente schattingen leden er in het afgelopen decennium 3.000 kinderen in Noord-Oeganda en 8.000 in Zuid-Soedan aan deze ziekte.

Tot op heden zijn meer dan 30 verschillende hypotheses voorgesteld op basis van een paar kleine etiologische studies, waardoor het onmogelijk is om harde conclusies te trekken over de oorzaak van NS.

Het is duidelijk dat er een dringende behoefte is aan nader onderzoek om de openstaande vragen met betrekking tot het totale aantal ziektegevallen, de historie en de oorzaak te beantwoorden. Voor zorgverleners zullen de bevindingen van deze studie cruciaal zijn voor het plannen en verbeteren van de behandeling van de knikkebolziekte en voor preventieve programma's.

HealthNet TPO speelt een organisatorische rol in een onderzoeksproject in Zuid Soedan, dat zich richt op de knikkebolziekte en dat wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Drie Europese partners (AIGHD, KIT, ITG Antwerpen) en een aantal partners in Zuid-Soedan zijn eveneens betrokken. Ons gezamenlijk doel is om (aanwijzingen voor) de oorzaak van de ziekte te vinden.