Vrouwen als spil in de wederopbouw

Het Colombiaanse conflict begon in het midden van de jaren '60 tussen Colombiaanse regeringen, paramilitaire groepen, criminaliteitssyndicaten en linkse guerilla's, zoals de FARC en het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), die elkaar bestrijden om hun invloed op het Colombiaanse grondgebied te beïnvloeden. Halverwege 2016 hebben de Colombiaanse regering en FARC ingestemd met een staakt-het-vuren, gevolgd door een vredesovereenkomst later dat jaar. Vredesonderhandelingen zijn ook gaande met ELN. Andere bedreigingen met betrekking tot veiligheid zijn nog steeds aanwezig, met name de samenhang tussen criminele groepen en de lokale politiek. Volgens verschillende rapporten heeft Colombia de op één na grootste bevolking ter wereld ontheemde personen (IDP's) en het wijdverspreide gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes als oorlogswapen.

In lijn met de VN Security Council's resolutie 1325, een wereldwijde oproep om vrouwen meer bij conflictoplossing en vredesopbouw te betrekken, vormde HealthNet TPO een consortium samen met twee andere Nederlandse organisaties, ICCO Cooperation en Mensen met een Missie voor het project 'Vrouwen als spil voor vredesbouw in Colombia'. Ons doel in dit project is om diepere inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van geslachtsgebonden geweld en doorlopende genderongelijkheid en het creëren van een gelijke participatie in besluitvorming en vredesopbouw. Het project wordt uitgevoerd in negen departementen en twee subregio's in Colombia in de loop van drie jaar, beginnend in november 2016.

Project interventiestrategieën

Er zijn vier interventiestrategieën ontwikkeld door ons consortium om de uitvoering van projecten te vergemakkelijken:

  • Capaciteitsopbouwprocessen door middel van training
  • Informatieverzameling en kennisopbouw door middel van onderzoek
  • Beleid beïnvloeden en toezicht op het openbare beleid via lobby en advocacy
  • Voorlichting en bewustwording door middel van communicatie en campagne

Deze vier onderling verbonden strategieën dragen bij tot: (1) een betere bescherming en preventie van gendergebonden geweld; (2) vermindering van schadelijke geslachtsnormen en het opbouwen van machtsrelaties op basis van een groter gendergelijkheid; (3) een meer gelijkmatige en efficiënte participatie voor vrouwen, gerelateerd aan de vredesopbouw. Door deze strategieën trachten we de positie vrouwen en hun gemeenschappen te versterken en de participatie van mannen en jongeren te bevorderen om veranderingen in hun perceptie van conventionele geslachtsrollen, denkbeelden, overtuigingen en waarden door te voeren.

Om effectieve invloed op openbare beleidsprocessen te bereiken, wordt de oprichting en versterking van nationale en regionale allianties bevorderd. Daarom werken bij in samenwerkingsverband met tien lokale Colombiaanse organisaties: Amiga Joven, Católicas por el Derecho en Decidir, CODACOP, Corporación Tamar, Espacios de Mujer, La Liga Internacional de Mujeres van La Libertad (LIMPAL Colombia), La Fundación Mencoldes , Rode Tamar van de CRC, Rempaz en Ruta Pacífica de Mujeres.