G50-aanpak: gemeenschapsactivering via financiële en sociale inclusie

Een gemeenschap gebaseerde interventie; we hebben de G50-aanpak ontwikkeld als een methodologie die financiële en sociale inclusie activiteiten combineert in netwerken. Onze ervaring is dat duurzaamheid verzekerd is wanneer deze twee interventiegebieden gecombineerd worden. We richten ons op die gemeenschappen waar maatschappelijke invloeden de relaties hebben beschadigd of verbroken. Ons doel is om personen en groepen mensen te (ver)binden, met de gedachte dat deze interventie conflicterende of tegenpartijen en groepen weer bij elkaar brengt om met elkaar te communiceren. Het geloof is dat sterkere relaties resulteren in een sterke inzet om de sociale weefsel op het basisniveau weer opnieuw te weven en een positief effect op gezondheid en welzijn hebben.

Voor de G50-aanpak in Burundi werken we samen met AUXFIN, een Nederlandse sociale onderneming die de toegang tot basis financiële diensten uitbreidt met behulp van technologische innovatie, waardoor de kosten van leveranciers en klanten aanzienlijk worden verminderd. De technologische oplossing UMVA (Universal Method of Value Access) doet dit door organisaties van verenigingen, coöperaties van kleine boeren, financiële dienstverleners, sociale dienstverleners en de Diaspora te organiseren en verbinden. Deze netwerken zijn gebouwd rondom het platform dat toegang biedt tot basis financiële diensten, communicatie, financieel onderwijs en sociale diensten.

In Burundi betrekken we de bevolking om duurzame oplossingen te zoeken om voedselzekerheid te waarborgen en de juiste landbouwomstandigheden te scheppen om dit te laten gebeuren. Om dit te bereiken worden alle mensen uitgenodigd zich te organiseren via netwerken op gemeenschapsniveau, waaronder de armste die niet tot bestaande structuren of groepen in de gemeenschap behoren. Op deze manier creëren HealthNet TPO en AUXFIN een sociale omgeving die basisveiligheid en wederzijds vertrouwen biedt om samen aan gemeenschappelijke doelen te werken. Dit omvat de sociale 'reparatie', het bouwen van vertrouwen en het cementeren van sociaal kapitaal. Deze solide basis van voorwaardelijk vertrouwen is een voorwaarde voor financiële integratie, en begint door GX-groepen op te bouwen, waarbij X het aantal eenheden is (families / individuen / andere), relevant in een specifieke setting. In Burundi is X = 50 families. Deze groepen, eenmaal gevormd, zorgen voor snelle registratie die hen toegang geeft tot alle soorten producten, zoals (gesubsidieerde) meststoffen, zaad of zonne-energie, en essentiële informatie, zoals beste landbouwmethoden, anti-erosiemaatregelen, enz.