PBF in Lesotho

Ter ondersteuning van het ministerie van gezondheid voor het bereiken van betere moeder- en kindzorg, HealthNet TPO implementeert een ‘Perfomance Based Financing (PBF)’ aanpak. Dit zorgfinancieringssysteem heeft tot doel de kosten voor gezondheidszorg te verminderen en de kwaliteit van diensten te verbeteren. Op die manier krijgen meer mensen toegang tot o.a. moeder- en kindzorg, ook de allerarmsten.

In opdracht van het ministerie
Het ministerie van gezondheid van Lesotho is dit project gestart met als doelstelling het gebruik en de kwaliteit van zorg voor moeders en pasgeborenen te verbeteren. Het ministerie heeft een PBF afdeling opgezet om op een centraal niveau het dagelijkse management van het project op zich te nemen. De PBF afdeling heeft externe partners ingehuurd voor de daadwerkelijke implementatie, namelijk Medical Care Development International (MCDI) en HealthNet TPO. Samen helpen we het ministerie de PBF activiteiten binnen de moeder en kind projecten in Lesotho beter uit te voeren.

Drie fases
Het project zal in drie fases worden geïmplementeerd. Gedurende fase 1 zal een pilot project in de districten Leribe en Quthing plaatsvinden. In fase 2 worden activiteiten geleidelijk opgeschaald naar 4 tot 6 andere districten, en in fase 3 zullen er nog eens 1 tot 3 districten bij betrokken worden.

Doelstellingen: 
Hetgeen we met het project willen bereiken is te verdelen in twee doelstellingen: capaciteitsopbouw en operatie:

  1. Capaciteitsopbouw: We bieden technische en operationele ondersteuning aan de PBF afdeling van het Ministerie van Gezondheid en aan andere uitvoerende PBF partijen, bij het managen van resultaatgerichte PBF contracten.

  2. Operatie: We controleren de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten. We bereiden PBF facturen voor en het assisteren zorgcentra bij het opzetten van hun PBF plan.

Hoe helpen wij?

  • Opbouwen van capaciteit voor uitvoerende PBF partijen op nationaal, district en lokaal niveau;
  • Evalueren van relevante documenten, inclusief werkplannen en handleidingen;
  • Uitvoeren van PBF trainingen;
  • Bezoeken van deelnemende zorgcentra om technische ondersteuning te bieden;
  • Verstrekken van informatie over de Lesotho PBF ervaring aan zowel binnen- als buitenland (lessons learned);
  • Zorgdragen voor getekende PBF contracten bij alle deelnemende partijen;
  • Controleren van de PBF facturen op kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg;
  • Opvolgen en controleren van patiënttevredenheidsonderzoeken en de kwaliteit van zorg door de zorgcentra.