Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

Burundi leeft op een demografische tijdbom. De lange termijn stabiliteit en sociaal- economisch herstel worden bedreigd door een veel te snelle bevolkingsgroei. Meer dan de helft van de Burundese bevolking (56%) is onder de 20 jaar. Als de huidige bevolkingsgroei van 3% per jaar doorzet, zal de bevolking over slechts 25 jaar al verdubbeld zijn. Dit levert een enorme druk op voor een land dat geldt als een van de armste ter wereld. Op dit moment leeft al 68% van de bevolking op minder dan 1 dollar per dag. Daarnaast worden seksuele en reproductieve gezondheidsrechten volop geschonden. Effectieve gezinsplanning en het verminderen van seksueel en gender gerelateerd geweld zijn dan ook hard nodig.

In 2013 is HealthNet TPO het zogeheten “Sexual and Reproductive Health and Rights” (SRHR) project gestart. We ondersteunen de Burundese regering in haar inspanningen om het gebruik van diensten gericht op gezinsplanning te verbeteren. Dit houdt onder andere in dat we de toegang tot, vraag naar, en kwaliteit van deze diensten willen vergroten. Ook willen we zorgen dat jongeren weloverwogen keuzes te maken als het gaat om hun houding en seksuele gedrag. Dit moet uiteindelijk ook het seksueel en gender gerelateerd geweld verminderen.

‘Change agents’
Een van de activiteiten binnen dit project is het activeren van mensen uit de gemeenschap. Zo worden er in sommige gemeenschappen bijeenkomsten georganiseerd over de SRHR onderwerpen. Sommige jongeren worden ‘change agents’, nadat ze een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond en daar hebben geleerd over de voordelen van reproductieve diensten. Het zijn van een ‘change agent’ betekent dat de jongeren binnen hun gemeenschap mensen identificeren met problemen, hen wijzen op de beschikbare diensten en hen eventueel begeleiden naar een kliniek.

Hoe helpen wij?
Onze aanpak is vooral gericht op duurzaamheid. Dit betekent dat we sociale systemen (her)bouwen of versterken, in plaats van deze te vervangen door externe initiatieven. Dit doen we:

a) Door de Community RMM aanpak toe te passen. Bijvoorbeeld met de ‘change agents’: zij identificeren zelf mogelijke problemen, dragen vervolgens mogelijke oplossingen aan en wijzen mensen op deze oplossingen (in dit geval de SRHR diensten);

b) Door tegelijkertijd een aantal concrete activiteiten te ondernemen, zoals voorlichting over seks en gezinsplanning, maar ook over seksueel geweld en andere SRHR onderwerpen;

c) Door directe zorgverlening in gezinsplanning en seksuele en reproductieve zorg. Ondertussen pleiten we bij de overheid voor het vergroten van de capaciteit om ook de algemene veiligheid in gemeenschappen en het beleid in SRHR te verbeteren. 

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

Binnen het SRHR project in Burundi werden in 2014:

  • In 400 dorpen in de provincies; Bujumbura rurale, Bubanza, Cibitoke bijeenkomsten rondom drie SRHR thema’s; 1) gezinsplanning, 2) voorlichting over het gebruik van reproductieve gezondheidsdiensten, 3) ondersteuning en zorg voor de slachtoffers van seksueel geweld georganiseerd
  • 5000 gemeenschapsleden getraind in communicatie, leiderschapsvaardigheden, gezinsplanning,  basis hygiëne, gezonde gedragspatronen, preventie van overdraagbare ziektes, preventie en omgaan met gender gerelateerd geweld
  • 1200 ‘change agents’ geselecteerd om het gebruik van reproductieve gezondheidsdiensten in hun directe omgeving te helpen verbeteren