Programme for Improving Mental Health Care (PRIME)

Meer dan 13% van de wereldwijde ziektelast is toe te schrijven aan psychische stoornissen, waarvan 80% wordt ervaren in lage- en middeninkomenslanden. In deze landen is een gebrek aan middelen om effectieve behandelingen te kunnen bieden. Dit draagt bij aan een groot ‘treatment gap’ van de belangrijkste psychische stoornissen, zoals alcoholmisbruik, depressie (inclusief postnatale depressies), psychoses (voornamelijk schizofrenie) en epilepsie. Het aantal zelfmoorden in Nepal behoort tot de hoogste ter wereld, en voor vrouwen in de reproductieve leeftijd is zelfmoord zelfs doodsoorzaak nummer 1.

Consortium van specialisten
PRIME is een zesjarig onderzoek consortium van geestelijke gezondheidsexperts en beleidsmakers vanuit de hele wereld. Zij hebben als doel de dekking van de behandeling van belangrijke psychische stoornissen te verbeteren, door het implementeren en evalueren van WHO's mental health Gap Action Programme (mhGAP, van de Wereld Gezondheid Organisatie). Het mhGAP is een praktisch instrument om zorgverleners in staat te stellen psychische zorg te verlenen op het primaire zorgniveau. Het uiteindelijke doel is de psychische en fysieke gezondheid, en sociaaleconomische uitkomsten te verbeteren.

Hoe helpen wij?

a)    Ontwikkelen van zorgpakketten voor psychische stoornissen binnen zowel de primaire zorg als de kraamzorg (beginfase); 
b)    Evalueren van de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en impact van de zorgpakketten (implementatiefase);
c)    Opschalen en evalueren van het uitgebreide plan voor geestelijke gezondheidszorg op bestuurlijk niveau van zorgcentra (opschalingsfase).

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • Barrières en mogelijke oplossingen rondom het integreren van psychische zorg in primaire zorg zijn geïdentificeerd;
  • Aanbevelingen voor zorgverlening zijn ontwikkeld;
  • Een gedetailleerd psychisch zorgpakket is ontwikkeld en de inhoud ervan is vastgesteld op districtsniveau;
  • Een instrument om mogelijke patiënten in de gemeenschap (h)erkennen is ontwikkeld;
  • De voorbereidingen voor de volgende fase van het programma zijn getroffen: namelijk het implementeren van het zorgpakket en de ontwikkeling van een evaluatie format.

Zie ook de website van het PRIME programma en de link naar de policy briefs over Nepal (nummer een en nummer twee).