Burundi

placeholder

HealthNet TPO begon in 2000 haar activiteiten in Burundi en richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van ‘community based’ geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor kindsoldaten, vluchtelingen en overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld en mensen die getroffen zijn door een conflict. Meer dan 20 jaar later blijven we het Burundese gezondheidssysteem versterken, zodat het kan voldoen aan de specifieke gezondheids- en psychosociale behoeften van de Burundese bevolking.

Bijna 65% van de bevolking in Burundi leeft in armoede en 72% verdient minder dan 1,90 USD per dag.

Het land heeft te maken gehad met gewelddadige conflicten, burgerlijke onrust en natuurrampen, waardoor de sociale en economische groei is vertraagd. Gebrek aan toegang tot onderwijs en het bestaan van schadelijke culturele praktijken hebben geleid tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en seksueel en gendergerelateerd geweld heeft zich in de samenleving genesteld.

Burundi heeft lage indicatoren met betrekking tot gezondheid, voornamelijk als gevolg van het ontbreken van sociale en financiële beschermingsmechanismen en het ontbreken van voldoende investeringen in de gezondheidssector; op elke 20.000 mensen zijn er slechts 16 ziekenhuisbedden en 1 arts.